2018. június 4., hétfő

Emlékek nyomorúságos fiatal éveimből

Létezik e olyan tudományos paradigma, vagy szellemi áramlat, amely egyesíteni tudja az ősmagyar újpogány szélsőjobboldaliságot, a baloldali modernitásellenes kulturális marxizmust, és a nemzeti polgári eszméket valló Fideszes szellemiséget? Akár hiszik, akár nem van ilyen. Nem mindenki tudja, hogy élt egyszer Sopronban egy később Amerikába elszármazott, zsidó származású orvosnő Margharet Mahler, aki Freud pszichoanalitikus elméletét alkalmazta a korai anya gyerek kapcsolatra. Azt hirdette, hogy a csecsemőkorú gyermek korai éveiben úgynevezett duálúnióban van az anyjával, ami annyit jelent, hogy fejlődésében visszamaradhat, és organikusan, illetve szellemileg erősen károsodhat, ha elszakítják az anyjától.
Ezzel az elméletével erősen felértékelte a nők és a nőiség szerepét a családban, ami a nyugati feminista eszmékre is hatással volt. De most nem erről akarok értekezni, hanem arról, hogy az ő tudományos munkássága erősen rányomta a bélyegét a szintén Sopronban székelő Benedek Elek Pedagógiai Főiskola szellemiségére, ahol külön termet is neveztek el róla, és ahol én nyomorúságos fiatal éveimet szociálpedagógus hallgatóként töltöttem. Más elfoglaltság és életcél hijján bejártam az ottani előadásokra, és el kell mondanom, hogy szinte majdnem mindegyik előadó politizált az órákon. Viszont szembetűnő volt, hogy az előadók politikai meggyőződése korántsem volt egységes.
Mondhatjuk, hogy mindenféle politikai meggyőződésű ember jelen volt köztük. Volt egy előadó, aki nemzeti radikális volt, jobban mondva az ősmagyar újpogány szélsőjobboldaliság pártján állt. Váltig állította, hogy a magyarok nem a Finnugoroktól, hanem a Hunoktól származnak. Krisztus valójában magyar volt, mert egy magyar anyától, szűzmáriától származik, és csak a gonosz zsidók terjesztik, hogy valójában zsidó volt. A Románok erős nemzettudatát irigyelte, akik nácibbak voltak a németeknél, mert nem gázkamrával, hanem saját kezűleg, baltával végeztek a zsidókkal, és olyan ügyesek voltak a nemzetépítésben, hogy erdélyt is megszerézték maguknak. Szerinte nekünk is az ő példájukat kellene követnünk, és csak akkor leszünk olyanok, mint ők, ha minden magyar elhiszi, hogy Krisztus magyar volt. Továbbá Szabó Dezső nyomán váltig állította, hogy a parasztság a nemzet megtartó ereje, mert a magyar a kapitalizmusra és a kommunizmusra a zsidókkal ellentétben nem érett.
Aztán volt egy előadó, aki szakterületét tekintve a családszociológiát és a családpedagógiát művelte. Láthatóan nagy tekintélyre tett szert a saját szakterületén. A családügyi minisztériumokig is elért a keze, és egyértelműen a Fidesszel szimpatizált. Saját bevallása szerint ő javasolta, hogy a Fidesz vegye fel programjába a családi adókedvezményt. Aztán volt egy előadó, aki szakterülete szerint szociális joggal foglalkozott, és lerítt róla, hogy a baloldallal szimpatizál. Védte a cigányokat körömszakadtáig, hogy azok nem tehetnek a saját nyomorúságos helyzetükről, mert a magyar társadalom kirekesztő magatartása az oka az ő helyzetüknek. Végül volt egy előadó aki szakterülete szerint médiapedagógiával foglalkozott, és nem is titkolta, hogy ő baloldali és liberális. Azt kifogásolta, hogy a Fidesz nem engedi, hogy a kiskorúak pornót nézzenek a HBO-n főműsoridőben.
Nem sorolom tovább. Mindebből az derülhet ki, hogy egy olyan intézménynek, ahol ennyire eltérő gondolkodású emberek tanítanak talán nincs is közös szellemisége. De van, és ez Margharet Mahlerhez vezethető vissza. Mahler anya gyerek kapcsolatról alkotott pszichoanalitikus elméletébe jól bele illik az ősmagyar újpogányság szűzmáriához köthető anyakultusza, de éppúgy beleillik a baloldali feminista eszmeiség, amely a csöpögős brazil szappanoperák és a Lagzi Lajcsi zene szülőanyja. Azonban egy szegről-végről családpártinak is mondható elméletet alkotott Margharet Mahler, ez pedig a Fidesz kereszténynek mondott csalátpártoló gondolatkörébe is beleilleszthető.

Kuntz Zoltán - Vörös Ákos: Koldulva a szerelmet, szolgálva a tudományt - Margaret Mahler csodálatos élete, MAGÁNKIADÁS, 2016.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése