2014. május 29., csütörtök

Kötetlen társalgást segítő készülék autistáknak

Az autizmus szociális, kommunikációs és kongnitív készségek minőségi értelemben vett fejlődési zavara, amely egész életre szóló állapotot eredményez. Az autisták állapota az ép intellektusú felnőtt ember enyhe szociális készségzavarától a súlyos értelmi fogyatékossággal, és egyéb járulékos fogyatékosságokkal együtt járó halmozott sérülésig terjed, ezért nem is beszélnek egységes autizmus kórképről a szakirodalomban, inkább autizmus spektrumzavarról. Az autisták közül kevesen lesznek felnőtt korukra önállóak. Legtöbbjük felnőttként teljes ellátásra, vagy kisebb fokú támogatásra szorul.

Az autizmus főbb tünetei:

 - a társas kapcsolatokban: pl. elkülönülés a társaktól, vagy nem megszokott módon való közeledés, ahol az interakció egyoldalú;
 -  a kommunikáció során (beszéd, gesztus, mimika): pl. a beszéd mellőzése, gyenge beszédhasználat a beszéd szintjéhez képest, szó szerinti értelmezés, furcsa tartalom, szokatlan hanghordozás a kommunikáció, vagy a nyelv területén;
 -  az érdeklődésben, aktivitásban és játékban pl: a tevékenységek, hobbik szokatlan, sztereotip, repetitív jellege;
 -  a gondolkodás, a tanulás és a mindennapi alkalmazkodás területén pl: állandósághoz, a megszokotthoz való ragaszkodás;
 -  a mozgás területén: pl. lábujjhegyen járás, vagy repkedő kézmozgás;
 -  az érzékelés-észlelés területén. pl. fájdalomérzés csökkent jellege.

Az autizmus tehát jellegzetes viselkedési mintákkal leírható állapot, amelynek okai ma sem teljesen tisztázottak. Genetikai, agyi és idegrendszeri fejlődészavarok, károsodások egyaránt előidézhetik. A genetikai meghatározottság jól látható az autizmusspektrumban, hiszen az autisták testvéreinél az autizmus ötvenszer gyakoribb az átlagosnál 2,7%. Az autizmus bármilyen értelmi szint mellett előfordulhat, gyakran párosul egyéb fogyatékosságokkal. Ennek megfelelően a klinikai kép igen eltérő lehet az egyes személyeknél attól függően, hogy mennyire súlyos az autizmus, milyen az értelmi színvonal, milyen járulékos képességek és fogyatékosságok vannak, és hogy milyen a gyermek személyisége.
Az autizmust az Esőember című film bemutatása után ismerte meg a világ ahol egy olyan furcsa viselkedésű embert láthattak a nézők a képernyőn, aki képes telefonkönyveket bemagolni, nagy számokat pillanatok alatt összeszorozni, vagy éppen eléje kiöntött nagy mennyiségű fogpiszkálót ránézésre összeszámolni. Innen származnak azok a sztereotípiák, hogy az autisták mind magányos zsenik, ami nem igaz, mert mint ahogy leírtuk az autisták képességei nagyon széles spektrumban oszlanak el. Vannak köztük kimagaslóan tehetséges emberektől kezdve az átlagos képességűeken át értelmi fogyatékosokig mindenfajta, de tény hogy egyes autisták bizonyos speciális érdeklődési területeken, mint például számtan, művészet, vagy zene mutathat különös képességeket, tehetségeket.
Ezeknek a képességeknek az agyfiziológiai hátterét régóta kutatják, és a szakemberek legtöbbje az agy jobb féletekéjének erős dominanciáját véli felfedezni ezek mögött a képességek mögött. Az agy jobb félteke felelős a térlátás, térbeli tájékozódás szabályozásáért, ami a matematika, vagy a művészet műveléséhez elengedhetetlen. A bal agyféltekét pedig másként beszédközpontnak is hívják, hiszen a verbális és kommunikációs képességek szabályozásáért felelős. A jobb agyfélteke általában a férfiaknál fejlettebb, a bal agyfélteke pedig a nőknél. Ebből következően talán nem véletlen, hogy az autizmus 4-5-ször gyakoribb férfiaknál, mint nőknél.
A jobb agyféltekének erős dominanciájával magyarázzák, hogy egyes autisták telefonkönyveket tudnak első olvasásra megjegyezni, hiszen a jobb agyféltek dominanciájának fejlett vizuális memória az eredménye. Illetve a különleges matematikai képességeket is ezzel magyarázzák, mint például, hogy egyes autisták első hallásra el tudják dönteni egy akármilyen nagy számról, hogy prím e vagy sem, mivel különleges vizuális képességeikkel valamiképp látják a számok tulajdonságait. Külön nevet is adtak a jó térlátással rendelkező autistáknak, őket hívják savantnak. Az enyhébb fokban autisták általában tudnak beszélni, sőt a speciális érdeklődési körüknek megfelelő témákban olykor kifejezetten jól tudnak előadni, a probléma náluk inkább a kötetlen témában való társalgás területén van. Nem tudnak hosszabb ideig kötetlenül társalogni senkivel. Most egy olyan elektronikus segédeszköz tervét szeretném felvázolni, ami a kötetlen társalgás területén segítené az autistákat, de nem feltétlenül csak őket, hanem mindenkit, akinek ezen a területen problémája van.

A készülék alapja egy úgynevezett társalkodó program lenne. A társalkodó programokat a 60-as évek óta fejlesztik a programozók, és lényegében olyan mesterséges intelligencia alkalmazásokat takarnak, amelyekbe mint egy chatprogramba kérdéseket és kijelentéseket lehet beleírni, és a program értelmes válaszokat ad, csak itt nem egy másik emberrel beszélgetünk chaten keresztül, hanem magával a programmal. Tehát egy emberi beszélgetést szimuláló programcsaládról van szó, és olyan hitelesen tudják ezek a programok szimulálni a társalgást, olyannyira értelmes válaszokat tudnak adni a hozzájuk intézett kérdésekre, hogy tényleg olyan hatást keltenek, mintha egy másik emberrel beszélgetnénk, és olykor a szakembereket is megtévesztik. Manapság pedig már a pszichoterápia területén is használják ezeket a programokat, mint gépi pszichiátereket. A társalkodó programokról bővebben itt: http://eletmod.transindex.ro/?cikk=1154

Tehát az ötlet az lenne, hogy feltelepítenénk egy vagy több ilyen társalkodóprogramot egy kisebb méretű számítógépre, ami egy zsebben, vagy egy kézitáskában is elfér. Ma már léteznek ilyen méretű számítógépek. Felszerelnénk erre a számítógépre egy beszédfelismerő készüléket, illetve programot is, ami képes karakterekké alakítani az emberi beszédhangokat. Ilyeneket már alkalmaznak a vakok és a számítógépek kommunikációja során. Ez a beszédfelismerő rendszer venné fel az autista személy beszélgetőpartnerének a mondandóját, majd azt továbbítaná a társalkodó programnak, ami automatikusan válaszokat generálna a számítógépen belül a beszélgetőpartner által feltett kérdésekre és kijelentésekre.Végül ez az egész rendszer vezetékkel lenne összekötve egy videószemüveggel, amit ma már szintén több cég gyárt, akár egy napszemüveghez hasonló formátumban is, és arra szolgál, hogy a videószemüveget viselő személy retinájára vetítsen álló, vagy mozgóképeket, vagy éppen szöveget, ahogy azt általában a számítógépes kijelzők is teszik, továbbá kamerát is lehet beleszerelni, ami által az adott személy a külvilágot is érzékeli.

Tehát ez a számítógéppel összekötött videószemüveg vetítené az autista személy retinájára a számítógépben lévő társalkodóprogram által generált válaszokat, amit a beszélgetőpartner mondanivalójára reagálva generált ez a program, így adva tippeket az autista személynek, hogy hogyan folytassa a beszélgetést bizonyos beszédhelyzetekben. Nem kell feltétlenül szó szerint visszaadnia a gép által generált válaszokat az autista személynek, de alapot adhat a beszélgetés folytatásához. Bizonyos helyzetekben nyilván szükség lehet arra is, hogy a gép kiszűrje az autista személy beszélgetőpartnerének beszédhangjait a környezetben lévő más személyek beszédhangjai közül. Ezt úgy lehetne megoldani, hogy az autista személy a videószemüvegbe beépített kamera segítségével poziciónálni tudna a beszélgetőpartner szájára, akár a szemével is, hogy csak azt a beszédhangot vegye fel, ami onnan jön. Létezik már olyan számítógépes alkalmazás, ami az emberi szemet úgy tudja használni, mint az egeret, és ezt főképp mozgássérülteknél alkalmazzák. Nagyjából így nézne ki ez a készülék.

2014. május 24., szombat

Gnózis és nemzetiszocializmus

Ebben a cikkemben a német nemzetiszocializmus körül kialakult híreszteléseket, mendemondákat szeretném elemezni, miszerint a nemzetiszocialisták között sok homoszexuális, illetve zsidó volt, vagy hogy Hitler maga is zsidó lett volna, hogy a nemzetiszocializmus azonos e a kommunizmussal, illetve az akörüli vitát is górcső alá veszem, hogy Hitler pogány volt e vagy keresztény. Ezeket a mendemondákat igyekszem ezúttal elfogulatlanul csak a rendelkezésre álló hiteles dokumentumok, Hitler írásai alapján, továbbá a nemzetiszocializmus és a gnózis kapcsolatán keresztül elemezni.

A gnózis és a nemzetiszocializmus kapcsolatát először Eric Voegelin német filozófus elemezte. Eric Voegelin német filozófus politikai filozófiája a nemrég megjelent G. Fodor Gábor: Kérdéstilalom című könyvében olvasható magyarul. Voegelin filozófiájával kevesen foglalkoznak, mint magyar, mint pedig nemzetközi tekintetben. Lényege, hogy a politikai rend csak a transzcendens Isteni, vagy kompakt kozmikus létrend mintájára építhető fel és mielőtt felépítjük ezt a létrendet meg kell ismernünk. Ennek egyetlen eszköze pedig csak a kontempláció (meditatív elmélyedés) és az evokáció (szellemi teremtés) lehet.

Csak a kontempláció által nyílhatunk meg a transzcendens isteni létalapok felé, és teremthetjük meg azt (evokáció) szellemi szimbólumok leírása által. Ezt nevezi Voegelin noetikus megismerésnek. (Noetika: belső, intuitív megismerés.) A szimbólumokat nem véletlenül említettem, hiszen az evilági hierarchia csak szimbólumai által mintázhatja meg hitelesen a transzcendens hierarchia világát. A modern ideológiákkal (kommunizmus, nemzetiszocializmus) Voegelin szerint éppen az a probléma, hogy nem a noetikus megismerés, hanem a természettudományos megismerés eszközeit használják fel a társadalom átalakítására.

A modern pozitivista természettudományos megismerés pedig köztudottan száműzte magából a szellemi megismerés minden formáját, ami oda vezetett, hogy a modern ideológiák, amelyek csak ezt a megismerési formát követik, egyoldalúan közelítik meg az embert és a társadalmat. A marxizmus például csak a gazdaság, a nemzetiszocializmus pedig csak a fajiság szempontjából, pedig az ember rendkívül összetett lény, ezért nem lehet csak egy szempontból megközelíteni.

Éppen ezért Voegelin oda jut, hogy a modern ideológiák és filozófiák megteremtői nem is megismerni akarják az embert és a társadalmat, hanem egyszerűen birtokba venni és átalakítani, hogy az eszkatalógikus megvalósításban felépítsék az új világot. Ezért mondja Voegelin a modernitás karakterét gnosztikusnak. Ahogy az ókori gnosztikus szekták számára létezett a gonosz anyagi és a jó szellemi világ, és az egyetlen lehetséges céljuk az volt, hogy a gonosz anyagi világból a jó szellemi világba kerüljenek, úgy a modern gnosztikusok számára létezik a gonosz jelen, és a boldog jövő, ahova csak a gonosz jelen lerombolása által kerülhetünk.

Erre a gondolatmenetre egy egész történelemfilozófiát is felépít, amely szerint az ókorban és a középkor elején még a noetikus megismerés dominált. Az Egyiptomiak noetikus technikáját kompaktnak nevezi Voegelin, hiszen ők egyszerűen a kozmosz mintájára építették fel politikai rendjüket, majd a görög filozófia és a kereszténység megjelenésével az ember mindjobban nyitottá vált a transzcendens létalapok felé, így a kereszténység megjelenésével a történelem le is zárult, hiszen a noetikus megismerés kiteljesedett.

A modern kor pedig a hanyatlás kora ahol a szellem beteg, hiszen az ember elvesztette noetikus megismerő képességét. Az ókori noetikus megismerés mintaképének Platon, Arisztotelész és Szent Ágoston hármasát tartja. Különösen Platon Állam című művét, amiből egyértelműen kiolvashatók a transzcendens létalappal való egyezés szimbólumai. A modernitás válságának megoldását pedig egyedül abban látja, ha az ember visszatér politikai filozófia eredeti módszereihez, vagyis a noetikus módszerekhez: a kontempláció, evokáció technikájához.

A kereszténység végén Aquinói Szent Tamás filozófiájának megjelenését már a hanyatlás jelének tartja, mert ő metafizikai síkra terelte Arisztotelész eszméit és szimbólumait, amivel szerinte gátat vetett a noetikus megismerésnek, és a létrend szimbolikus felépítésének. Ezért nem is a középkori kereszténység újjáélesztését tartja a megoldásnak, hanem az angolszász, és az egyesült államokbeli politikai rendszert idealizálja.

Nem azért, mert az valamiféle paradicsomi állapotokat idézne, hanem mert az a rendszer felel meg leginkább a noetikus megismerés követelményeinek, vagyis a transzcendens létalappal való egyezésnek, ami megmutatkozik stabilitásukban is, vagyis hogy ezeket a rendszereket tudták legkevésbé felforgatni a modern gnosztikus forradalmi eszmék (kommunizmus, nemzetiszocializmus) annak ellenére, hogy ezeknek a politikai rendszereknek a megalapítói között felülreprezentáltak a modern felvilágosodás hívei.

Voegelin nézeteit ma már sokan kétségbe vonják, és azt mondják, hogy félreértette a gnózist, és az amit ő gnózisként a nemzetiszocializmussal és a kommunizmussal azonosít az valójában a keresztény apokaliptika. Az ókori keresztény egyházak hirdették a történelem végén megvalósuló végítéletet vagy megváltást eszkatalógikus formában, amikor az újonann feltámadott megváltó eljön majd ítélni élőket és holtakat, és ez sokak szerint, mint messianizmus tovább élt a marxista eszmerendszerben, amely a történelem végén megvalósuló földi mennyországot: a kommunizmust hirdette, ami szekularizált megváltást jelent, tehát sokban rokonítható a keresztény megváltással, csak abban különbözik tőle, hogy a megváltás nem a mennyben való feltámadás által, hanem itt a földön fog megvalósulni.

A keresztény apokaliptika azonban sokak szerint nem azonosítható a gnózissal, mert a gnózisnak valójában egy összetett mitológiai rendszer az alapja, amiben nincs jelen az eszkathalógia, vagyis a történelem végén megvalósuló megváltás. Hogy mi valójában a gnózis, azt most én sem fogom itt végigelemezni, mert az egy külön cikk témája lehetne. Itt most csak az ókori gnosztikus mozgalmakra fogok egy pillantást vetni, akiknek a nézetei az összes eddig létezett gnosztikus szervezet tanításainak az alapját képezi.

Reimer Roukema: Gnózis és hit a korai kereszténységben című könyvében az ókori gnosztikus mitológiákat elemezve arra keresi a választ, hogy melyek a gnoszticizmus alapjellegzetességei, amelyek alapján elkülöníthető más vallási rendszerektől, és ezek alapján milyen vallási mozgalmak tekinthetőek ténylegesen gnosztikusnak azok közül, amelyeket manapság a hivatalos tudomány szerint a gnosztikus vallási rendszerek közé sorolnak.

Elemzése főként a Nag Hammadi könyvtár irataiban vázolt gnosztikus mitológiai rendszerekre és Platon filozófiájára terjed ki. A Nag Hammadi könyvtár iratai közül a lélek exegézise és a János evangéliuma című iratok is egyfajta köztes teremtőt feltételeznek Isten és ember között, ami Istennel, vagy az Atyával ellentétben nőnemű.

A lélek exegézise című irat szerint az emberi lélek egykor még az atyával volt az égben, aki az ember számára felfoghatatlan, mert minden emberi fogalmat, és az ember minden megismerőképességét túlhaladja, és ekkor még az emberi lélek kétnemű, azaz androgűn volt. Majd sajnálatos bukás eredményeként került bele a földi nő testébe, ahol prostituálódott, minden férfinak odaadta magát.

Később bűneit megbánta, de bűnös életvitelét nem hagyta abba, ezért az Atya megszánta, és elküldte hozzá a megváltót, vagyis Krisztust, akinek az a feladata, hogy házassági frigyben egyesüljön vele, amit nem testi házasságként, hanem misztikus szellemi házasságként kell érteni, hogy a lélek visszanyerhesse ezzel androgűn formáját, és visszatérhessen az Atyához ahonnan alábukott.

János Evangéliumában pedig egy összetett mitológiai rendszert fedezhetünk fel, ahol az Atyaisten a mennyei világ felfoghatatlan Istene önnemzéssel hozta létre az ég és föld közötti köztes teremtő Istenséget, vagy másképpen az Anyát, akit Barbelonak hívnak. Tehát itt is egy nőnemű köztes teremtőröl van szó. Barbelo ezután továbbra is izgatottságot érzett az Atya iránt és ezért szikra pattant ki belőle, amiből létrejött Krisztus az Atya fia, továbbá a különféle eonok, mint például a tudás eonja, majd ezek az eonok teremtették az anyagi világot és az embert, ahova az emberi lélek majd alábukott.

Platon filozófiájában is létezik egy legfőbb teremtő Isten, akinek a gondolatai alkotják az ideák világát, ami teljességgel mozdulatlan és statikus, és az anyagi világ formái nem mások, mint az ideák világában meglévő formák tökéletlen hasonmásai, amelyek az ideák tökéletesebb formáinak létrendileg alacsonyabbrendű megnyilvánulásai. Az a gondolat, hogy az ideák világa mozdulatlan és statikus, mondanom sem kell erősen emlékeztet minket a spinozai panteizmus sajátos jellegzetességeire, ahol a spinozai panteista ősszubsztancia szintén mozdulatlan és statikus, hiszen az nem más, mint maga a természet, és mivel a nő az embernek a természethez közelebb álló része, mondhatjuk, hogy a platoni ideák világa megfeleltethető a gnosztikus mitológiák köztes teremtő Istenségének, ami általában nő nemű.

Tehát a szerző szerint a gnosztikus mitológiák lényege az, hogy mindig van bennük egy a keresztény teológiában is jelen lévő személyes teremtő Istenség, aki a keresztény teológiával ellentétben nem közvetlenül teremti az anyagi világot, hanem ő csak egy köztes teremtő lényt, vagy szubsztanciát teremt, aki vagy nő nemű, vagy a női természethez hasonlóan mozdulatlan, statikus természetű, és az anyagi világot már ez a köztes teremtő szubsztancia teremti, ahova az emberi lélek majd alábukik, és az emberi léleknek önmegváltással, vagy a legfőbb teremtő Istenség által küldött megváltó segítségével kell visszatalálnia mennyei atyához, vagyis a legfőbb Istenséghez.

Ebből következően a szerző szerint sok olyan vallási irányzat, amelyet manapság gnosztikusnak tekintenek a hivatalos tudományban valójában nem tartozik a szűkebb értelemben vett gnoszticizmushoz. Így például a manicheizmus sem, mert a manicheizmus dualisztikus rendszerében, amely azt vallja, hogy létezik a fény világa, vagyis a szellemi világ, és a sötétség világa, tehát az anyagi világ, és a két világ állandó harcot folytat egymással, a két egymás mellett létező szubsztancia: a sötétség és a fény, öröktől fogva van, tehát egyik sem teremtette időben előbb a másikat, mint a gnosztikus mitológiákban, ahol a legfőbb teremtő Istenség időben előbb létezett, mint a köztes teremtő szubsztancia, hiszen azt ő teremtette. Ebből kifolyólag a szerző szerint csak a Platon filozófiai rendszeréhez hasonló vallási rendszerek tekinthetők gnosztikusnak, és a gnoszticizmus nem más, mint platonizált kereszténység.

Szmodis Jenő, aki Kultúra és sors című könyvében megpróbálja egymással összeegyeztetni Oswald Spengler ciklikus történelemszemléletét azzal a régebbi meglátással, hogy a keleti társadalmak és kultúrák: (India, Kína, az Iszlám) valamiféle állandóságot képviselnek történelmi folyamataikban.
   Ez ellentétes a nyugati görög, római, mezopotámiai stb. kultúrák természetével, amelyek folyamatosan fejlődnek, majd lehanyatlanak, vagyis történelmi folyamataikban ciklikus természetűek, és ennek következtében a keleti kultúrák sokkal hosszabb életűek. A könyv első részeiben a szerző igyekszik definiálni azt, hogy mit is jelent maga a kultúra, és igyekszik górcső alá venni a történelemfilozófia eddigi megállapításait, többek között Spengler, Nietzsche, Toynbee, Huizinga nézetei alapján.
   Ezután vázlatosan ismerteti a később majd részletesen kifejtendő történelemfilozófiai nézeteit, amelyben azoknak a kultúráknak a közös jellemzőit próbálja számba venni, amelyekre a ciklikus történelmi folyamatok, vagyis a kezdet, fejlődés, virágkor és a lehanyatlás jellemzőek. Ezekhez a kultúrákhoz tartozik a mezopotámiai sumer, a görög, a római és a nyugati kultúra. Majd megpróbálja számba venni azoknak a kultúráknak a közös jellemzőit is, amelyekre az állandóság jellemző, ezek: India, Kína és az Iszlám.
   Azoknak a kultúráknak a közös jellemzői, amelyek az állandóság jegyeit hordják magukon, egyfelől a kultúra elemeinek: művészet, tudomány, vallás teljes egységében érhetők tetten. Másfelől ez az egység megmutatkozik a vallás terén is, hiszen a hinduizmusban, vagy a Kínai vallásban a földi világ lényegében egy az Istenséggel, csak annak fokozatilag alacsonyabb rendű megnyilvánulása. Ez az egység az Iszlámban is megmutatkozik, egyfelől a kultúra terén, másfelől a vallás terén is, igaz másképp, mint Indiában és Kínában. Míg a hinduizmusban a világ lényegében egy az Istenséggel, és az Istenség csak egy személytelen spirituális szubsztancia képében van jelen, addig az Iszlámban Allah ugyan személyes Istenként áll a vallás központjában, aki nem képez egységet a világgal, viszont ha megnézzük az Iszlám túlvilágképét, akkor azt látjuk, hogy ott az egység úgy valósul meg, hogy az evilági materialitás mintegy átáramlik a túlvilágba. Mivel az iszlám paradicsomban az üdvözülteknek földi gyönyörökben van részük.
   Továbbá jellemző még ezekre a kultúrákra a lázadásra való hajlam hiánya. A keleti kultúrák uralkodói, és nagy történelmi személyiségei általában az állandóság lovagjai voltak, és nem lázadók. A nyugati kultúrákra viszont az jellemző, hogy a kultúra egyes elemei a tudomány, művészet, vallás különállnak egymástól. Jellemző továbbá a vallás dualizmusa is. Az ég és föld különállása. Jellemző még ezen kívül ezekre a kultúrákra a lázadásra való hajlam, a kultúra belső ellentéteinek megléte, amelyek a kultúra hanyatlásába mennek át és, amiket Nietzsche a görög kultúra esetében az Apollói és Dionüszoszi formák ellentéteként aposztrofált.
   Továbbá az a jelenség is jelene van ezekben a kultúrákban, hogy az adott kultúra hanyatlásának kezdetén a kultúra központja áthelyeződik egy másik földrajzi területre, mint például a nyugati kultúra esetében Európából Amerikába, vagy a görög kultúra esetében Görögországból Alexandriába. Ennek a szerző szerint az lehet az oka, hogy ezek a kultúrák hanyatlásukkor a bennük megjelenő új kulturális formáktól általában megriadnak, igyekszenek kivetni magukból azokat, és ezek más földrajzi területen indulnak virágzásba.
   Ilyen eset volt például az, amikor a szabadság-egyenlőség-testvériség eszméje a tradicionális Európából átköltözött Amerikába, mert Európában nem tudott eléggé gyökeret verni. Az utolsó fejezetben Mezopotámia történelmét elemzi a szerző részletesen, amely az első kultúra volt, amiben jelen voltak a ciklikusan fejlődő kultúrák jellemzői. A római, a görög, és a nyugati kultúra részletes elemzésére majd a második kötetben kerül sor.
   Szmodis ebben a könyvében nem a kultúrák Spengler által leírt ősszimbóluma, vagyis az antik kultúra esetében a lehatárolt plasztikus testiség, a nyugati kultúra esetében pedig a végtelen tér, által elemzi a különféle kultúrák ciklikus jellegét, hanem Nietzsche filozófiáját hívja segítségül és az apollói illetve a dionüszoszi szellem ellentétét alkalmazza. Elgondolkodtam azon, hogy hogyan egyeztethető össze Szmodis történelemszemlélete Spenglernek a kultúrák ősszimbólumáról alkotott elképzelésével. Nekem az a véleményem, hogy a nyugati kultúrák, amelyek Spengler és Szmodis szavaival élve ciklikusak, vagyis születnek, virágzanak és lehanyatlanak mind az antik, mind pedig a nyugati kultúra esetében egyaránt a tér formáiban testesülnek meg.
   Az antik kultúra esetében is, hiszen a lehatárolt plasztikus testiség, ami a görög szobrászat sajátja is a tér szabályosságát, ésszerűségét és fenségességét hordozza magán. A tér a nyugati kultúrába vetítve az én szemléletemben nem csak kiterjedést jelent, hanem külső szimbolikájában egyfajta szabályosságot, ésszerűséget és ebből eredő fenségességet is, ami mind az apollói plaszticitásban, mind pedig a végtelen tér Fausti szimbolikájában megmutatkozik.
   Ezzel szemben azokban a kultúrákban, amelyek egyfajta állandóságot képviselnek, gondolok itt a keleti Indiai, Kínai stb. kultúrákra egész egyszerűen nincs jelen a tér szimbolikája. Ahogy Molnár Tamás írta: „Lásd például a különbséget a görög és egyiptomi művészet józansága, ésszerű arányai és illeszkedései s a hindu művészet – és mitológia – pompája között, amelyben a fantáziának mintha semmi nem szabna határt, az anyagok, színek és az elbeszélés pedig nem hajlandók alávetni magukat az ésszerűségnek és mértéktartásnak.”
Tehát az indiai művészet túláradó színeiben, díszítményeinek túlburjánzásában nincs meg az ésszerűség, szabályosság és fenségesség, ami a nyugati művészetben megvan, és ezért nem a tér szimbolikáját képviseli. Azt csak a nyugati kultúra képviseli.
A Szmodis által is elemzett keleti kulturkörökkel kapcsolatban érdemes írni Heller Ágnes: Érték és történelem című könyvéről, ahol Heller kifejti, hogy Spinoza panteizmusa eltér a többi európai filozófus, mint például Giordano Bruno panteizmusától, mert Giordano is az Isten és a természet egységét vallotta Spinozához hasonlóan, de Giordano rendszerében a természet, ami egy az Istennel rendelkezik a mozgás képességével. A bolygók, a csillagok, az ember mind mozognak Giordano rendszerében.
Spinozánál, viszont egész egyszerűen nincs jelen az idő, vagyis a mozgás. Spinoza rendszerében az ember és a társadalom is egy a természettel, nem rendelkezik szabad akarattal, amely az önálló tevékenységet, tehát a mozgást lehetővé tenné számára. Teljesen a természet szükségszerűsége alá van rendelve. Mégis jelen van nála a szabadság, de nem a szabad akarat, hanem a szabad szükségszerűség formájában, ami első hallásra paradoxonnak tűnik, és azt jelenti, hogy az ember csak annyiban lehet szabad, amennyiben aláveti magát a természet szükségszerűségének, mert csak így van lehetősége kibontakoztatni az egyéniségét, ha elfogadja azt a szerepet és életutat, amelyet a társadalom, illetve az azt magában foglaló természet kijelölt neki.
Így az ember úgy mozog, hogy az őt magában foglaló természet mozdulatlan marad, belső szerkezete nem változik, mert az ő része, tehát az ember azt a haaladási irányt követi mozgása során, amit természet szerkezete eleve meghagy neki, és így a Spinozai panteizmusban valóban nincs idő.

Sokan állítják be úgy Hitler ideológiáját, mint ami olyan értelemben szocialista, mint Marx ideológiája, csak abban különbözik tőle, hogy Hitler a nacionalizmust is belevette. Ez óriási tévedés, ha a szocializmus alatt annak hagyományos értelmét, vagyis egyenlőséget, és nem egységet értünk, akkor a német nemzetiszocializmus egyáltalán nem szocialista, hanem éppen hogy egy mereven hierarchikus rendszer, akárcsak az indiai kasztrendszer. Nemcsak az egyes fajok és etnikumok, hanem a fajokon belül az egyes egyének között is megkülönböztet alsóbb és felsőbbrendű egyedeket, attól függően, hogy kit milyen fizikai és szellemi képességekkel áldott meg a természet.
Minden egyénnek a képességei szerint kell betagozódni a társadalmi hierarchiába, ahogy az állatoknak és a növényeknek a természet hierarchiájába, és kötelezően el kell fogadnia mindenkinek azt a szerepet a társadalomban, amit a természet kiosztott neki. Csak a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely elfogadásával lelheti meg az egyén a szabadságot, vagyis a nemzetiszocialista közösség elismerésének, és kegyeinek elnyerését. Mondanom sem kell, ez nagyon emlékeztet Spinoza gondolataira, hiszen csak az indiai kasztrendszerben van ilyen merev hierarchia, és az indiai vallásosság az egyedüli, ahol a panteista ősszubsztancia a természettel kerül egységbe. Spinoza filozófiája pedig az indiai panteista teermészetvallás, és a zsidó történetiség szintézise.
Hitlernél is ugyanaz elv van jelen, amit Heller írt le Spinoza filozófiájának elemzésekor, tehát a szabad akarat helyett a szabad szükségszerűség, hogy csak a természeti hierarchiában elfoglalt hely elfogadása által válhat szabaddá az ember. Ennek felel meg Hitler történetfilozófiája is. Az emberiség népei és fajai hosszú történeti fejlődés útján alakultak ki a fajok közötti harc, vagyis a Darwini kiválasztódás törvényei szerint, míg a fejlődés el nem jutott mai csúcsára, vagyis a felsőbbrendű árja faj megjelenéséig. Érdekes az is, hogy Hitler miért gyűlöli annyira a marxizmust a saját bevallása szerint. „A marxizmus zsidó tanítása elveti a természet arisztokratikus elveit és az erõ, és akarat örökös elõjogának a helyébe a szám tömegét és holt súlyát helyezi. Tagadja az emberben a személyiség értékét, vitatja a nép és a faj jelentõségét, és ezzel elvonja az emberiség létének s kultúrájának alapfeltételeit, és miként a világegyetemben, az elismert legnagyobb szervezetben, ilyen rendszer csak káoszt eredményezhetne, úgy a földön, e csillag lakói számára is csak pusztulást hozhat.”
Tehát azért, mert egy alapvetően mechanisztikus képződmény, ami megbontja a természet organikus és hierarchikus rendjét, aminek az emberi társadalom is a része. Megakadályozza, hogy az egyének és fajok legerősebbjei és legjobbjai az őket megillető helyre kerüljenek a természet és a társadalom hierarchikus rendjében. Ebből is látszik, hogy a nemzetiszocializmus nem marxista értelemben szocialisztikus, hanem éppen hogy egy mereven hierarchikus képződmény. Marx filozófiai rendszerének hatása sehol nem fedezhető fel Hitler ideológiájában. Ahogy azt a Mein Kampf-ban le is írja, Marx művei közül csak a Tőke tetszett neki, mert a kapitalizmus mechanisztikus rendszerének látképét látja viszont benne, vagyis saját gondolatait, ugyanis a marxiszmushoz hasonlóan a kapitalizmust is éppen azért tartja elfogadhatatlannak, amiért a kommunizmust. Mert egy mechanisztikus rendszer, ami nem engedi kibontakozni a társadalom természetes rendjét, ahol az legerősebbek kerülnek legfelülre a hierarchikus rendben.
Ezt a rendszert egyértelműen india szelleme ihlette, ahol a panteista ősszubsztancia mozgását a természet merevíti le a kasztrendszer formájában. Hitler rendszere egyáltalán nem Marx rendszerével, hanem nagyon is Spinoza rendszerével mutat rokonságot. Sokan Hitlert egyenesen újpogánynak mondják. Ez a Mein Kampf-ból nem derül ki egyértelműen. Azt ugyan felrójja a katolikus egyháznak, hogy támogatta Ausztriában a Habsburg monarchiát, és ezzel akadályozta Ausztria csatlakozását Németországhoz, de saját bevallása szerint nem akar vallásháborút indítani a katolikusok ellen, mert az veszélyezteti a németek egységét, ami a legfontosabb a számára.
A német protestáns egyházzal kapcsolatos nézetei is felemásak. Azt írja, hogy a protestánsok támogatják a nemzeti érdekeket ugyan, amikor a katolikus egyháztól és minden más uralomtól való függetlenségre, tehát a szabadságra törekszenek a németek, de amikor a zsidókérdésről van szó, abban dogmatikus álláspontot képviselnek a protestánsok. A zsidókat dogmatikusan támogatják. Továbbá leírja, hogy nem akarja kiírtani a vallást, míg nincs nála jobb, mert idealisztikus eszményeket ad az embereknek. Az egyik mondatából az derül ki, hogy rajong a német középkor kulturális teljesítményei iránt, különösen a gótikus építészet fogja meg. Tehát ha a kereszténység vallásos tartalma hidegen hagyja is, a kulturális teljesítményei iránt feltétlen vonzalmat érez, akárcsak az antik görög római művészet alkotásai iránt. Tudjuk, hogy Hitler művészi ambíciókat dédelgetett.
Nem derül ki egyértelműen a könyvéből, hogy új pogány vallást akart volna alapítani, de a társadalmi rendről alkotott nézeteiről egyértelműen látszik Spinoza pogány panteizmusának hatása. A fentiekből tehát kiderül, hogy Hitler eszmevilágának két ihletője volt, egyrészt a spinozai panteizmus, amely az indiai kultúrkörhöz, tehát a keleti világhoz köthető. Illetve az antik görög-római építészet esztétikája, ami a nyugati világhoz köthető, és amihez festőművészként rendkívül vonzódott, és amiből a mindent felülműló erő és akarat eszményét is merítette részint. Így egyaránt jelen voltak benne a keleti kultúrkör, és a nyugati kultúrkör elemei is, és ahogy azt Szmodis Jenő is leírta: a keleti kultúrák vallási alapja a világ és Isten egységére épülő panteizmus, míg a nyugati kultúrák vallási alapja az Isten és világ különállássára épülő dualizmus.
Ha még egyszer szemügyre vesszük a a gnosztikus mitológia fent felvázolt rendszerét, akkor láthatjuk hogy ott is jelen van egy a földi világtól különálló személyes teremtő istenség, tehát ott is jelen van a nyugati kulturkör vallási alapja a dualizmus. Ugyanakkor jelen van a személyes teremtő istenség és a földi világ között egy panteisztikus köztes teremtő szubsztancia, ami nő nemű és így megfeleltethető a spinozai panteizmusnak, vagy az indiai vallásosságnak, tehát a keletnek, aminek az Isten és a világ panteisztikus egységtana a vallási alapja. Tehát akárcsak a nemzetiszocialista eszmerendszerre, úgy a gnosztikus mitológia rendszerére vagy a platonizmusra is éppúgy jellemző az, hogy a keleti indiai és a nyugati antik kultúkör vallási alapjai egyaránt jelen vannak benne. Tehát ezzel kielemeztük a gnózis és a nemzetiszocializmus kapcsolatát, mindkettőben egyaránt jelen vannak a keleti és a nyugati kultúrkör elemei is. Így most rátérhetünk a nemzetiszocializmust övező mendemondák elemzésére.

Homoszexuális volt e Hitler?

Mint ahogy azt fent kielemeztük a nemzetiszocializmusban egyaránt jelen voltak a keleti és a nyugati kultúrkör elemei is. Az interneten is megtalálható történelmi adatok alapján kétségtelennek tűnik, hogy a nemzetiszocialisták között jelen volt a homoszexualitás, a kérdés az, hogy milyen formában. A fent említett két kultúrkör közül a keleti kultúrkört szokták nőiesnek nevezni, a nyugati kultúrkört pedig férfiasnak. Mivel pedig a homoszexualitást általában a nőies férfiak sajátosságának szokták nevezni, tehát a női principium sajátjának, a náci eszmerendszerben viszont a női és a férfi principium egyaránt jelen volt, azt mondhatjuk, hogy a nácik homoszexualitása férfias homoszexualitás volt, hiszen a homoszexualitás, mint a női principium sajátja férfias elemekkel keveredett benne.

Ezt a jelenséget legjobban görög kultúrában jelen lévő homoszexualitás belső jellegzetességeinek elemzésén keresztül érthetjük meg. Tudjuk, hogy Platon a gnózis atya görög volt és mellette homoszexuális. Tehát mind a gnoszticizmus, mind pedig a homoszexualitás erősen kötődik a görög kultúrához, a gnózis és így Platon filozófiája pedig a nemzetiszocializmusssal is összekapcssolható ahogy azt fent felvázoltuk. A homoszexualitás görög jellegzetességeit legjobban az internetről vett alábbi idézet szemlélteti:

„Kr. e. 416 januárjában – ha hihetünk Platónnak – Agathón, a fiatal és jóképű drámaíró házában összegyűlt Athén szellemi életének színe-java, hogy megünnepelje a házigazda első győzelmét a tragédiák versenyén. A lakomán, szakítva az évszázados hagyományokkal, nem pusztán ettek-ittak, mulatoztak, énekeltek és fuvoláslányokkal szórakoztak a meghívottak, hanem elhatározták, hogy valamennyien tartanak egy-egy magasztaló szónoklatot a szerelemről. A platóni írásban megörökített hat szónoklat közül mindegyik foglalkozik a fiúszerelemmel, s ez annál is meglepőbb, mivel a férfiak és nők közötti szerelmet mindössze hárman említik. A komédiaíró Arisztophanész kis meséjében egyenrangúként ábrázolta a férfiak és nők, férfiak és férfiak, valamint nők és nők kapcsolatát. A többiek pedig, ha egyáltalán megemlékeztek a heteroszexualitásról, azt a Közönséges Aphrodité (Aphrodité Pandémosz) művének tartották, míg a fiúszerelmet az Égi Aphrodité (Aphrodité Urania) adományaként dicsérték. Érvelésükben az játszotta a legfontosabb szerepet, hogy a homoszexualitás nem pusztán a nemi vágy kiélésére szolgáló testi kapcsolat, hanem egy-egy felnőtt férfi (erasztész) és egy serdülő fiú (erómenosz) lelki vonzódása, összefonódása, amelynek révén az ifjú az általa csodált férfitól apránként megtanulja, mi a helyes viselkedés felnőtt férfiak társaságában, milyen erényeket kell elérnie, hogy az állam megbecsült polgára lehessen, s a műveltség megszerzésének útján is megteszi a legfontosabb lépéseket. A kérdés mármost az, hogy vajon ezek a szempontok milyen szerepet játszottak, ha játszottak egyáltalán, a férfiak és nők kapcsolatában?”

Azt olvashatjuk ki ebből az idézetből, hogy a homoszexualitás, annak ellenére, hogy a nőies férfiak sajátosságának tartják, az ókori Görögországban alapvetően férfias szerepkört töltött be. Azt a társadalmi funkciót szolgálta, hogy az idősebb férfiak mintegy bevezessék az ifjabb férfiakat a férfiassággal együtt járó társadalmi szerepkörökbe. Tehát tulajdonképpen a férfiasság átadását jelentette az ifjúságnak idősebb férfiak által. Így azt mondhatjuk, hogy a görög homoszexualitás mai nyugati szemmel ellentmondásos jellegű volt, tényszerű, hogy jelen volt a görögöknél az intézményesített homoszexualitás, de a női principiumot a homoszexuális kapcsolatból száműzték. A homoszexuális kapcsolat kizárólag férfias jelleget ölthetett, ez a gnosztikus szemléletből fakad, ahol a férfi és a női elem kizárólag egymással keveredve lehet jelen.

Nagyjából ugyanez lehetett a helyzet a német nemzetiszocialisták esetében is, ahol valószínűleg szintén jelen volt a homoszexualitás, de ez nem akadályozta ugyanakkor a homoszexualitás intézményes üldözését sem, hiszen a nácik féltek is egyben saját homoszexualitásuktól, mert azt a  nőiség megnyilvánulásának tekinthetjük, a nácik pedig nagy hangsúlyt fektettek a férfierényekre: a bátorságra, az erőre, így a homoszexualitás is csak férfias formában lehetett jelen náluk a gnosztikus szemléletből adódóan. Tehát a nácik homoszexualitáshoz való viszonya a görögökéhez hasonlóan ellentmondásos volt. Volt náluk homoszexualitás, de nem olyan formában, ahogy azt korunkban látjuk magunk körül.

Pogány, vagy keresztény volt e Hitler?

Véleményem szerint a nácik kereszténységhez való viszonya, akárcsak a homoszexualitás esetében is inkább ellentmondásos volt, mint egyértelműen pogány vagy keresztény. Hitler ahogy az a Mein Kampf-ból is kiderül nem határolódott el egyértelműen a katolicizmustól, arról sem írt, hogy önálló pogány vallást akar teremteni. Ahogy már leírtuk a nemzetiszocializmusban az indiai és a nyugati vallás elemei egyaránt jelen voltak. Hitler és a nácik egyértelműen rajongtak a természet hierarchikus rendjéért, amit Hitler maga arisztokratikusnak nevezett, és amit a társadalomban a spinozai panteizmus és az indiai kasztrendszer testesített meg, ugyanakkor az indiai vallásosság nőiessége, szentimentális békeszeretete idegen volt tőlük, mivel ők az erőt és végtelenbe törő emberi akaratot is dicsőítették egyben, ami a férfias nyugati kultúra sajátja, és aminek megtestesítőjeként nem találtak mást maguk körül, mint a középkorból itt maradt katolicizmust, az égbe törő katedrálisokat, és a középkori lovagi eszményt.

Ezért nem határolódtak el egyértelműen a katolicizmustól, mint ahogy az ókori gnosztikus keresztények sem akartak kilépni az egyházból. Az egyházból való kiátkozásukat akkoriban is az egyház kezdeményezte és nem ők. A nemzetiszocializmus életben tartotta a katolicizmussal, mint a nyugati kultúra egyetlen megtestesítőjével való kapcsolátát még ha az egyház politikájával sokmindenben nem is értettek egyet. A kereszténységgel való kapcsolata sem nem egyértelműen elutasító, sem nem egyértelműen igenlő, inkább ellentmondásos volt.

Zsidó volt e Hitler?

Ebben a kérdésben én nem végeztem mélyreható kutatásokat. Egyes történészek azt állítják, hogy egyértelműen zsidó volt, mások ezt cáfolják, én egyértelmű adatok és bizonyítékok híján ebben nem tudok állást foglalni. Csak azt tudom mondani, hogy a hitleri ideológia egyértelműen merített a spinozai tanokból, és mivel spinoza köztudottan zsidó filozófus volt, még pedig olyan zsidó filozófus aki szakított saját zsidó közösségével, megtagadta zsidóságát, bár a zsidóság napjainkban hivatalosan is visszafogadta őt maga közé, és nem egy példa volt már a történelemben, hogy zsidók saját gyökereiket megtagadva a zsidóság ellenségeivé válnak, elképzelhetőnek tartom, hogy Hitler is ebben a cipőben járt, elképzelhetőnek tartom, hogy Hitler is egy saját gyökereit megtagadó zsidó volt, bár erre bizonyítékom nincs ahogy mondtam. Ha a jövőben esetleg egyértelműen bebizonyosodna Hitler zsidósága, akkor a mai zsidó közösségek véleményem szerint szintén fontolóra vehetnék Hitler visszafogadását kulturális emlékezetükbe, ha Spinozával kapcsolatban ezt egyszer már megtették.

Azonos e a nemzetiszocializmus a kommunizmussal?

Ezt sokan állítják, hogy így van, de a Mein Kampf-ból ez egyáltalán nem derül ki. A könyvből éppen hogy Hitler zsigeri gyűlölete árad a marxizmus és a kommunizmus iránt, és véleményem szerint valóban nemleges választ is adhatunk erre a kérdésre. A marxizmus sokkal inkább a keresztény apokaliptika terméke, mint a gnoszticizmusé, ahogy azt fent már kifejtettük, és egészen Leninig a marxista ideológia fejlődése meg is felelt ezeknek a hagyományoknak. Sztálinnal viszont más a helyzet. Sztálinnál a marxista ideológia addigi fejlődése megtört, és egy egészen új irányvonal kezdődött el, ami már valóban azonosítható a gnoszticizmussal és a nemzetiszocializmussal. Most a sztálini ideológiát kell elemzés alá vennünk. Korom Gyula: Az anyagtól Istenig című könyvében sajátos filozófiai rendszerét fejti ki, amit kvartizmusnak nevez. Filozófiai rendszerét a sztálini filozófia továbbfejlesztésének, vagy inkább kiteljesedésének tekinti. Rendszerét azért nevezi kvartizmusnak, ahol a kvart latinul négyet jelent, mert a valóságot négy elem összetételének tekinti. Így az anyag, a lélek, illetve a tér és az idő összetételének. Ezek építik fel szerinte az általunk ismert világegyetemet.
Az anyag a marxi dialektikus materializmus tételei alapján állandó mozgásban van. Ez a mozgás lényegében fejlődést jelent, ahol az anyag egyre komplexebb formákat ölt az evolúció előrehaladtával. Így a fejlődés értelemszerűen nem jelent egyebet, mint kombinálódást, amit a lélek, vagyis a tudatosság visz az anyagba, ami korom szerint az anyag evolúciójának minden szintjén jelen van, az atomoktól az élő szervezetekig, de legfejlettebb formában az emberben.
Az ember tudja a legmagasabb szinten kombinálni az anyagi világ létezőit a tudomány a technika, illetve a kultúra eszközeivel, és az anyagi világ kombinálásának lehetőségei határtalanok, ahol az emberi lélek kombináló képessége is határtalan. Ahhoz, hogy az anyagi világ létezőit a világegyetemben jelen lévő tudatosság kombinálni tudja szükség van még térre, amely helyet ad az anyagi világ létezőinek, hogy a kombináció megvalósulhasson, továbbá időre is, ami nagyon fontos tényező a kombináció létrejöttében. Így például nem mindegy, hogy egy óráig, vagy két óráig főz egy szakács egy ételt. Mivel mind a két esetben másképp kombinálódnak egymásssal az étel összetevői.
Ugyanígy nem mindegy, hogy mennyi ideig gondolkodik egy feltaláló egy találmányon, mert ha hosszabb ideig gondolkodik rajta, akkor nyilván precízebben ki tudja dolgozni a találmányt. A világ létezői tehát anyagból, lélekből, térből és időből állnak. Ez a négy összetevő teszi lehetővé az anyagi világ folyamatos fejlődését, kombinálódását. Ez a fejlődés, kombinálódás pedig lényegében Isten, vagy az abszolútum felé halad, akiben a négy alkotórész a legtökéletesebb formában van jelen, és aki ebből kifolyólag végtelen, hiszen az anyag kombinációinak lehetőségei kimeríthetetlenek, ahogy a tudat kombináló képessége is kimeríthetetlen, tehát a tudat is végtelen, bár ez nem az emberi egyének tudatára vonatkozik, hiszen egy ember csak véges mennyiségű tudást sajátíthat el élete során, ez általában a világban jelen lévő tudatosságra vonatkozik.
Tehát itt a panteizmus egy sajátos értelmezéséről van szó. Isten, vagy az abszolútum nem más, mint a lélek, anyag, tér, idő legtökéletesebb egysége, ahol az ő teremtményeiben, pontosabban emanációiban ez a négy elem tökéletlen formában van jelen, de az ő emanációi az evolóciós fejlődés végtelen folyamatában folyamatosan törekszenek arra, hogy elérjék az az abszolútum tökéletességét az anyag kombinációja által. Korom szerint az általa kidolgozott rendszernek a jövő szocialista társadalmának vallásává kell válnia. Szerinte ki kell iktatni a marxizmusból azt a tételt, hogy nincs Isten, és be kell vezetni az általa kidolgozott Istenképet, mert csak így lehet mozgósítani a tömegeket a szocializmus építésére, ha tudatosítjuk bennük, hogy a szocializmus építése valójában Isten felé való törekvés.
Mint ahogy írtam Korom Sztálin műveire hivatkozik könyvében, mégpedig konkrétan a „Dialektikus és történelmi materializmus” című művére, ami látszólag semmiféle újszerű intellektuális teljesítményt nem tartalmaz, csak Marx és Engels gondolatainak rendszerezése. Valójában ez egyáltalán nem így van. Ebben a műben már teljes egészében benne van a Korom által felvázolt kvartista filozófiai rendszer. Korom Gyula lényegében csak nevet adott ennek a filozófiai rendszernek. A mű kezdetén Sztálin különválasztja egymástól a metafizikát és a dialektikát. Leírja, hogy míg a metafizika statikus, tehát mozdulatlan, és tagolt, tehát egymástól elkülönülő dolgokkal foglalkozik, addig a dialektikában a létezők mozgó, dinamikus formában vannak jelen, és ezeknek a létezőknek a szintjén minden összefügg minden mással.
Ezzel elkülönítette egymástól a teret és az időt, amelyek a metafizika tárgykörébe tartoznak, illetve az anyagot és a tudatot, amelyek a marxi dialektikus materializmus meghatározása szerint a dialektika tárgykörébe tartoznak. A dialektikus materializmus elmélete szerint az anyag fejlődése egyrészt az anyag belső ellentmondásainak felszinre kerülésével, majd ezen ellentmondások magasabb szintézisben való feloldódásával (tézis, antitézis, szintézis) megy végbe. Másrészt a mennyiségi változások minőségi változásokba való hirtelen átcsapásával megy végbe. Ilyen folyamatok következtében jönnek létre az evolúció folyamán például az atomokból az anyagi rendszerek, majd az anyagból az élő rendszerek.
A dialektikus materializmus szerves folytatása a történelmi materializmus, amely a társadalom fejlődését is az anyag belső ellentmondásainak kiéleződésével, majd magasabb szintézisben való feloldódásával magyarázza. Illetve a mennyiségi változások minőségi változásokba való hirtelen átcsapásával. Anyag alatt a társadalmi fejlődés esetében a termelőerőket kell értenünk, ami a termeléshez felhasznált eszközöket: szerszámokat, gépeket, földet stb. jelenti. A termelőerők változásai hozzák létre a termelési viszonyokat, amelyek azt jelölik, hogy az adott termelőerők jelenléte esetén milyen társadalmi osztályok vannak jelen a termelésben. Így például az eke, mint új termelőerő megjelenése hozta felszínre a mezőgazdasági forradalmat, ami életre hívta a feudális társadalmi rendszert, ahol a földműves és földbirtokos osztály van jelen a termelésben.
A gépek megjelenése pedig életre hívta a kapitalista társadalmi rendszert ahol pedig a munkásosztály és a tőkés osztály áll egymással szemben. A termelési viszonyok mindig belső ellentmondásokat hordoznak magukban. Így például a feudalizmusban a földműves és a földbirtokos osztály áll egymással szemben, a kapitalizmusban pedig a tőkés osztály és a proletariátus. Ezek a belső ellentmondások hozzás létre az osztályharcot, amelyek mindig társadalmi változásokhoz vezetnek, ahol az egyik társadalmi formáció átmegy a másikba, így a például a feudalizmus a kapitalizmusba. A történelmi materializmus egyik legfőbb tétele, hogy a tudat alárendelt viszonyban van az anyaggal szemben.
Így az egyének szintjén az anyag hozza létre a tudatot és nem fordítva. Hiszen az emberi tudat az agyműködés, vagyis az anyag terméke, másrészt a társadalom szintjén a történelmi fejlődés során az anyag, vagyis a termelőerők, és az ebből következő termelési viszonyok változásai hozzák létre az új eszméket és gondolatokat, és nem fordítva. Példaként a gépek megjelenésével, amikor a történelmi fejlődés megérett arra, hogy létrejöjjön a kapitalizmus, ezzel párhuzamosan felszínre kerültek azok az eszmék és gondolatok, amelyek a kapitalizmus fejlődését segítették elő.
Azonban a marxizmus tételei szerint annak ellenére, hogy a tudat alárendelt viszonyban van az anyaggal szemben az új eszmék és gondolatok szerepe nem elhanyagolható, mert a termelőerők fejlődése hozza létre ugyan az új eszméket és gondolatokat, de ezek az új eszmék és gondolatok mindig vissza is hatnak az anyagra úgy, hogy elősegítik a társadalmi változásokat és forradalmakat, amelyek átvezetnek az új társadalmi formációkba, így a tudat végeredményben maga is elősegíti az anyag fejlődését, annak ellenére, hogy alárendelt viszonyban van az anyaggal szemben.
Sztálin hangsúlyozza, hogy a történelmi fejlődés előrehaladásával mindig azokat az osztályokat kell támogatni, akik az új társadalmi formáció létrejöttének letéteményesei. Így a kapitalizmus létrejöttekor a polgári osztályokat, a szocializmus létrejöttekor pedig a proletariátust, és ezt az elvet kell érvényesíteni a szovjet politikában is. Továbbá hangsúlyozza, hogy a társadalmi fejlődésre is érvényesek a mennyiségi változások minőségi változásokba való hirtelen átcsapásanak feltételei, és mivel ezek az átcsapások hirtelen mennek végbe, a változásoknak mindig gyorsaknak és forradalmiaknak kell lenniük.
Sztálin gondolatmenetében tehát mindaz benne van, amit Korom filozófiai rendszerként definiált, egyrészt elhatárolta egymástól a metafizika tárgykörébe tartozó teret és időt, másrészt pedig a dialektika tárgykörébe tartozó anyagot és tudatot, mint a valóságot felépítő alapelemeket. Másrészt pedig az anyag dialektikus fejlődésének leírásakor hangsúlyozta, hogy a tudat ugyan alárendelt viszonyban van az anyaggal szemben, mégis nagy hatással van az anyag fejlődésére, ami mint Koromnál is kombinálódásként definiálható. Tehát az anyag fejlődése, kombinálódása ahogy Koromnál úgy Sztálinnál is a tudat és a tőle elkülönített tér és idő segítségével halad előre az őket magában foglaló abszolútum felé. Így Sztálin műve nem csak a marxi gondolatok rendszerezésének, hanem sajátos filozófiai rendszernek tekinthető.
Miben áll ennek a filozófiai rendszernek az újdonsága? Ahogy láthatjuk itt is egy panteista filozófiai rendszerről van szó, ahol a spinozai gondolathoz hasonlóan az abszolútum, vagy Isten egyenlő a természettel, hiszen az abszolútum nem más, mint a természet négy alkotóelemének legtökéletesebb megjelenési formája. A természet fejlődése pedig a marxi dialektikus és történelmi materializmus törvényei szerint megy végbe, ahol a tudatnak a természet és a történelem fejlődésének minden szintjén az adott történelmi feltételeknek megfelelő feladatot, küldetést kell végrehajtania, mert csak így nyerheti el szabadságát, Mást nem is tehet, hiszen ahogy Korom kifejti az egyén tudatának megismerő képessége véges, és így csak azt a feladatot képes végrehajtani, ami egyéni élete során ki van szabva neki.
Tehát ebben is hasonlít ez a rendszer Spinoza filozófiájára. A természet hierarchiájának minden szintjén, ahol a fejlődési szinteket az anyag dialektikus fejlődése hívja életre csak a rá osztott szerep elfogadása nyújthat a  tudat számára szabadságot. Tehát itt is előtérbe kerül a szabad akarattal szemben a szabad szükségszerűség eszméje. Ezzel megfejtettük, hogy miben áll Sztálin, illetve Korom Gyula filozófiai rendszerének újszerűsége. Abban áll, hogy ötvözték a marxizmust a spinozizmusal, vagyis a kommunista ideológia filozófiai alapvetéseit a hitleri nemzetiszocializmus filozófiai alapvetéseivel. Sztálin rendszerét nagyon gyakran Hitler rendszerével hasonlítják össze. A sztálini rendszert azzal vádolják gyakran, hogy terrorisztikus rendszer volt, ahol az alattvalók állandó félelemben éltek. Mindenki fenyegetett a veszély a szovjet rendszerben, hogy munkatáborokba, illetve börtönbe küldik, vagy kivégzik. Továbbá azzal is vádolják a sztálini rendszert, hogy félredobta a marxi proletárinternacionalizmus eszméit, és Sztálin orosz nacionalistává vált.
Hogyan vezethetők vissza a sztálini politikai rendszer ezen jellegzetességei a sztálini filozófiai rendszerre? Ahogy Hitler rendszerénél láthattuk ő a spinozai természet hierarchiáját lényegében az élővilágra szűkítette le, ahol csupán a különféle fajok küzdenek egymással a túlélésért. A fajok rendszerében pedig azok a tulajdonságok és képességek, amelyeket a természet a különféle fajoknak adott, lényegében előre predesztinálják ezeket a fajokat, és ezzel analógiában az emberi társadalomban a nemzeteket és azon belül az egyéneket, arra a helyre és szerepre a természet és a társadalom hierarchiájában, amire a természet és a társadalom rendje kijelölte őket, és erről a helyről azok el nem mozdíthatók. Így ha valaki a hitleri Németországban nem volt zsidó, vagy idegen etnikumú, és elfogadta azt a helyet a társadalmi hierarchiában, amit a rendszer kijelölt neki, akkor nem volt kitéve további zaklatásoknak a rendszer részéről.
A sztálini filozófiai rendszerben viszont a spinozai természeti hirarchia a dialektikus és történelmi materializmus törvényei szerint épül fel, ahol az embernek a hierarchia minden szintjén be kell teljesítenie történelmi feladatát és küldetését munkája által, ami a termelőerők fejlesztésében, új eszmék és gondolatok kitalálásában, és a társadalmi forradalmakban való részvételben ölthet testet. Így a sztálini rendszerben a spinozai természet hierarchiájába való beilleszkedés lényegében az adott történelmi kor által az emberre rótt feladat és küldetés teljesítését jelenti, aminek ő vagy megfelel, vagy nem. Tehát senki nincs előre predesztinálva arra a helyre a természet hierarchiájában ahol éppen van, ellentétben a hitleri rendszerrel. Ebből pedig egyenesen következik, hogy ha az illető nem felel meg annak a feladatnak, amit a történelem kijelölt neki, akkor el kell távolítani onnan, és ki kell iktatni a rendszerből akár úgy, hogy munkatáborba küldjük, vagy kivégezzük, ami meg is történt a sztálini rendszerben.
Mint ahogy már leírtam sztálin hitt abban a marxi gondolatban, hogy a mennyiségi változások minőségi változásokba való átcsapása hirtelen kell, hogy megtörténjen a társadalom fejlődésben, és ebből következően a társadalmi változásoknak gyorsaknak és forradalmiak nak kell lenniük. Ebből a filozófiai alapelvből következik a sztálini rendszer erőltetett jellege. Az erőltetett iparosítás, az erőltetett szövetkezesítés a mezőgazdaságban stb. Továbbá említettem, hogy sztálin hitt abban az eszmében is, hogy mindig a haladó osztályokat kell támogatni az idejétmúlt társadalmi rétegekkel szemben. Ebből erednek azok az intézkedések, amelyek a parasztok kulákká nyilvánításával és üldözésével állnak összefüggésben, és az erőltetett ipari proletarizációt szorgalmazzák.
Tehát a sztálini rendszer terrorisztikus jellege egyenesen következik a sztálini filozófiai rendszer alapelveiből. Egy dologról még nem beszéltünk, mégpedig arról, hogy hogyan következik a sztálini filozófiai rendszerből az orosz nacionalista gondolat felvállalása sztálin részéről. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához el kell olvasnunk Sztálin: Marxizmus és nemzeti kérdés című művét. Ebben a művében Sztálin elsőként azt elemzi, hogy mit is kell értenünk nemzet alatt. Végig elemzi, hogy milyen tényezők tartoznak szervesen a nemzeti léthez. A faj tisztasága semmiképpen sem, mert minden nemzet különféle, egymástól eltérő fajokból áll össze. Hozzátartozik a közös nyelv, de nemcsak ez, mert nem minden azonos nyelvű népcsoport alkot nemzetet. Hozzátartozik a közös terület is, de ez sem minden, mert azonos földrajzi területen és azonos állami fennhatóság alatt is élnek külön nemzetek. Hozzátartozik a közös gazdaság megléte, de ez sem minden, mert egymástól eltérő nemzeteknek is lehet közös gazdasági rendszerük. Hozzátartozik végül a közös kultúra is, de ez sem lehet egyetlen sajátossága a nemzetnek, mert azonos kultúrájú nemzetek is élhetnek külön területen, aminek következtében már nem alkotnak egységes nemzetet.
Csak ezeknek a jellemzőknek: így a közös nyelv, a közös terület, a közös gazdaság és a közös kultúra együttes megléte alkotja a nemzeti jelleg teljességét Sztálin szerint. Sztálinnál a nemzeti kultúra az a tényező, amely a nemzeten belül szövetségbe kovácsolja az adott nemzet munkásosztályát és tőkésosztáját. Így történt az Osztrák-Magyar Monarchia területén is Sztálin szerint, ahol az Osztrákok és a Magyarok elnyomására a többi nemzetiség vezető rétege, vagyis burzsuáziája a nemzeti kultúra ápolásával kezdett el reagálni, amiben szövetségre talált a nemzetiségek parasztságában és munkásságában. Tehát a monarchia nemzetiségei a nemzeti kultúra vonalán egységesítették tőkés és munkásosztályukat. A tőkés és munkásosztály nemzeteken belüli szövetsége pedig hátráltatja a különféle nemzetiségek munkásosztályainak nemzetközi egységesülését, vagyis a szocialista forradalom eljövetelét. Éppen ezért amellett, hogy elismeri minden nemzet egyenlőségét, elveti a nemzetek kulturális autonomiáját, mert az a tőkés és munkásosztály nemzeteken belüli szövetségét, a munkásosztály nemzetközi egyesülésének elodázását, és ezzel együtt a nemzetközi munkásosztály szétforgácsolódását vonja maga után.
Sztálin szerint az igazi kultúra a szocialista kultúra, amely a dialektikus és történelmi materializmus törvényeiből adódóan a termelőerők fejlődése, és a termelőerők fejlődéséből létrejövő új eszmék és gondolatok fejlődése következtében jött létre, és ebből következően egyetemes és felette áll a nemzeti kultúráknak, amelyek csak úgy hasonulhatnak az egyetemes szocialista kultúrához, ha levetik és meghaladják saját nemzeti kultúrájukat. Ez az egyetemes szocialista kultúra pedig elsőként és legfejlettebb formájában Oroszországban jött létre úgy, hogy a bolsevik forradalom során maga az orosz nép is levetette saját nemzeti kultúráját. Ennek következtében egyetlen nemzetnek sem szabad kulturális autonómiát adni, hanem minden nemzetnek az egyetemes és legmagasabb rendű orosz kultúrához kell hasonulnia, nem elsősorban az orosz nép hanem saját maga érdekében, mert csak így csatlakozhat a világ egyetemes fejlődéséhez. Ebből is látszik, hogy Sztálin orosz nacionalizmusa egyáltalán nem az orosz nemzeti kultúra, vagy az orosz faj szeretetéből eredt, hanem ideológiai megfontolások vezérelték.
Ha ugyanis úgy látta volna, hogy az egyetemes szocialista kultúra Lengyelországban, vagy Magyarországon jött létre legtisztább formájában, akkor lengyel vagy magyar nacionalistává vált volna. Ezt az is jelzi, amit a fent említett művében is leír, hogy a régi időkben még egyetlen marxista sem ellenezte volna Lengyelország függetleenedését Oroszországtól, mert Lengyelország kultúrája volt a fejlettebb. Hogy nem az orosz nemzeti kultúra iránti szimpátiájából lett orosz nacionalistává azt az is jelzi, hogy rengeteg orosz értelmiségit küldött a gulágra. A nemzeti kultúrák mind idegenek voltak a számára, mert a munkásosztály és a burzsuázia szövetségét segítették elő. Ugyanígy nem érdekelték a faji kérdések sem, mert szerinte az egyetemes szocialista kultúra világméretű elterjedésével, ami az azt magában hordozó orosz kultúrához való világméretű hasonulással fog végbe menni, és ennek folyamán a proletárnemzetköziség megvalósulásával az emberi fajok össze-vissza fognak keveredni egymással. Tehát lényegében úgy vált orosz nacionalistává, hogy egyáltalán nem adta fel a proletárnemzetköziség eszméjét.
Észre kell vennünk még valamit ezzel kapcsolatban. Sztálin orosz nacionalizmusa nem volt faji alapú, mint Hitleré, mégis hasonlóságot mutat Hitler nacionalizmusával, mégpedig az evolúció szemléletében. Ahogy Hitler a német népet a faji evolúció csúcsának tekintette, úgy Sztálin az orosz kultúrát az osztályharcok evolúciójának csúcsaként szemlélte, ahol a dialektikus és történelmi materializmus törvényeinek megfelelően a termelőerők fejlődésének, és az ebből fakadó új eszmék és gondolatok kibontakozásának történelmi csúcsán létrejött az egyetemes szocialista kultúra, amely az orosz népben öltött testet.
Tehát azt mondhatjuk, hogy Sztálin rendszere nem volt kommunista rendszer. Kommunista rendszer egyedül Lenin rendszere volt a történelemben. Sztálin rendszere egy marxista alapokon felépített nemzetiszocialista rendszer volt. Minden különbsége a német nemzetiszocializmustól abból eredt, hogy míg Hitler a spinozai rendszert annak tiszta formájában alkalmazta, addig Sztálin a marxizmussal ötvözte azt. Az amerikai neokonzervatívok a hitleri és sztálini rendszer hasonlóságát általában arra a gondolaatra vezetik vissza, hogy a kommunizmus és a nemzetiszocializmus egy és ugyanaz. Ez óriási tévedés, és nagyon felületes megközelítése a dolgoknak. Hitler és Sztálin rendszerének hasonlóságai abból eredtek, hogy egyik sem volt kommunista, hanem mind a kettő nemzetiszocialista rendszer volt, míg Hitler az antik görög-római eszménnyel ötvözte a spinozizmust, addig Sztálin a marxista dialektikus materializmussal. Ahogy Hitler eszméiben is együtt van az antik görög-római kultúrára jellemző nagységeszme és gigantománia, továbbá a spinozizmus, úgy a sztálini eszményekben is keveredik egymással a marxi dialektikus materializmus szellemét megtestesítő gigantikus gyárak és vaskohók világa, amely a római kultúra gigantomániájára emlékeztet, és a spinozai panteizmus a gnosztikus szemléletnek megfelelően.
Tehát a német nemzetiszocializmus nem a kommunizmus egészével rokonítható, hanem csak annak egy irányzatával: a sztálinizmussal, és a hitlerizmus, illetve a sztálinizmus nem azért rokoníthatók egymással, mert a nemzetiszocializmus azonos a kommunizmussal, hanem mert Sztálin rendszere nem kommunista volt, hanem nemzetiszocialista.
A nemzetiszocializmus és a szélsőjobboldaliság nem teljesen ugyanaz, mint ahogyan azt már sokan kifeejtették. Sok szélsőjobboldali irányzat létezik, a nemzetiszocializmus pedig egy külön ágazatot képvisel a szélsőjobboldali mozgalmakon belül. Nemzetiszocializmus volt eddig Németországban, a Szovjetúnióban Sztálin uralma alatt, és Japánban. A Japán nemzetiszocialista rendszert most külön nem elemzem. A nemzetiszocializmus alapvető jellegzetessége, hogy mindig együtt van benne jelen  valamilyen formában a nyugati szellemiség (Hitler esetében az antik görög-római esztétika, Sztálin esetében pedig a dialektikus materializmust megtestesítő ipari gigantománia.), továbbá az indiai vallásosságra épülő panteizmus.

Felhasznált Irodalom:

Heller Ágnes: Érték és történelem, Magvető Könyvkiadó, 1969.
Sztálin: Marxizmus és nemzeti kérdés, Szikra Kiadás, Budapest, 1948.
Sztálin: A dialektikus és a történelmi materializmus, Szikra Kiadás, 1949.
Korom Gyula: Az anyagtól istenig, Debrecen, 1945.
Adolf Hitler: Harcom http://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/hun/
Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I-II., NORAN LIBRO KFT., 2011.
Jonah Goldberg: Liberálfasizmus, XX. SZÁZAD INTÉZET, 2012.
Molnár Tamás: A pogány kísértés, Kairosz Kiadó, 2000.
Szmodis Jenő: Kultúra és sors, Bíbor Kiadó, 2007.
G. Fodor Gábor: Kérdéstilalom - Eric Voegelin politikai fiozófiája, L'Harmattan Kiadó, 2005.
Richard Smoley: Tiltott hit - A gnoszticizmus öröksége - Az evangéliumoktól a Da Vinci kódig, Gold Book, 2008.
RIEMER ROUKEMA: GNÓZIS ÉS HIT A KORAI KERESZTÉNYSÉGBEN, 2009.
Németh György: Ganümédész nyomában http://www.otkenyer.hu/ganumedesz.php
Jonah Goldberg: Liberálfasizmus, XX. SZÁZAD INTÉZET, 2012.

Szárnyald túl Orbánt, vagy nyugodj bele, avagy kommunista e a Fidesz

A magyar baloldal gyakran állítja azt, hogy a Fidesz valójában kommunista, azaz ők képviselik azt, amivel a baloldalt vádolják, mivel ők államosítanak és az állami szerepvállalást növelik a gazdaságban, ami a mai baloldal szerint a kommunisták módszere. A Jobbik is él néha ezzel a frázissal arra hivatkozva, hogy a Fideszben sokan vannak olyanok, akik korábban MSZMP tagok voltak. Egy előző cikkemhez „Kelet-Nyugat ellentét a magyar politikai közbeszédben, avagy hogyan nézi hülyének az embereket a baloldal és a JOBBIK” http://ujkozepkor.blogspot.hu/2014/05/kelet-nyugat-ellentet-magyar-politikai.html pedig egy olyan nevét nem vállaló személy szólt hozzá, aki magát nem vallotta sem baloldalinak, sem JOBBIK-osnak, de Fideszesnek sem, mert a Fidesszel szemben az egyik kifogása, többek között neki is az volt, hogy kommunista, mert államosít.

Mielőtt ennek a kérdésnek az elemzésébe belefognák, arról szeretnék írni röviden, hogy a gazdaság működtetésének és élénkítésének, a közgazdaság-tudomány mai állása szerint, két motorja van, az egyik a munka, a nyers fizikai munka, amikor valaki például olajos hordókat pakol, vagy bútorokat gyárt. A másik pedig az innováció, amikor valamilyen új műszaki termék, vagy szolgáltatás, ötletét dolgozza ki valaki, és erre alapozva vállalkozást alapít, ahol másokat dolgoztat, tehát másoknak ad munkát.

Az államosítást manapság azért szokás kommunista jelenségnek nevezni, mert gátolja a szabadpiac működését és a totalitárius diktatúrák módjára a kormány ellenőrzése alá vonja a lakosság életét. A mai magyar baloldal is ezért tekinti kommunista jelenségnek az államosítást, mert ők liberális szabadpiaci kapitalistáknak tekintik magukat, és az államosítás gátolja a szabadpiac működését. Én ugyan nem hiszek benne, hogy ők tényleg szabadpiaci kapitalistáknak tekinthetőek, de most ezt egyenlőre higgyük el nekik, és tekintsük őket azoknak.

Maguk a kommunisták viszont nemcsak azért tekintették saját ügyüknek az államosítást, hogy saját uralmuk alá hajtsák a lakosságot, hanem mert az nem más, mint az osztályharc eszköze. A középosztálytól, vagy másként a tőkés-polgári rétegektől akarták az államosítás révén a tulajdonukat elkobozni és a proletariátusnak átadni, továbbá ezt a réteget, vagy osztályt, fizikai értelemben is megsemmisíteni.

Ebből kifolyólag kimondhatjuk, hogy az államosítás csak akkor tekinthető osztályharcosnak, tehát kommunistának, ha az adott országban létezik olyan minőségi kvalitásokkal rendelkező tőkés-polgári réteg, vagy középosztály, amelynek a társadalom számára hasznos tevékenységét (munkahelyteremtést, a kultúra támogatását stb.) az államosítás valamilyen formában akadályozhatja.

Ha viszont az adott társadalomban az emberek többsége a munkanélküli hajléktalan színvonalán él, nincs számottevő középosztály, márpedig Magyarországon nagyjából ez a helyzet, akkor az államosítás, és az állami eszközökkel történő munkahelyteremtés, és kisvállalkozástámogatás, amit a Fidesz is végez, nem tekinthető osztályharcnak, hanem annak éppen az ellenkezője, hiszen nem megsemmisíteni akarja a középosztályt, hanem éppen a proletárrétegek közül akar kitermelni egyfajta minőségi, kvalitásokkal rendelkező középréteget állami eszközökkel.

Régebben a baloldal, és azok között is főként Gyurcsány Ferenc köre is hangoztatott ilyesmit, hogy polgári középosztályt kell létrehozni, de ők főként úgy akarták ezt megoldani, hogy kirúgnak a társadalom alól mindenféle szociális ellátórendszert, hogy rákényszerüljenek az emberek arra, hogy gondoskodjanak önmagukról, és önállóvá váljanak. Való igaz, hogy a szabadpiaci liberalizmus hívei, akikkel a magyar baloldal olykor azonosítja magát Amerikában szintén ehhez hasonló módszereket alkalmaznak, de az a különbség, hogy ott az angolszász kulturális közegnek megfelelően van hajlandóság az emberekben arra, hogy önálló vállalkozók legyenek, van vállalkozói szellem, és van erős tőkés-polgári réteg, akiknek az érdekeit a szabadpiaci gazdaságpolitikával támogatni lehet, míg Magyarországra ez nem jellemző.

Magyarországon nincs vállalkozói szellem, és nincs olyan tőkés réteg, mint az angolszász országokban, és így a magyar nép egyszerűen nem érett arra, hogy szabadpiaci gazdaságpolitikával polgárosítsák. Ez meg is mutatkozott mind a Horn kormány, mind pedig a Gyurcsány kormány idejében, ahol mindkét esetben megpróbálták kirúgni a lakosság lába alól a szociális ellátórendszerek védelmét, de az eredmény egyik esetben sem az lett, hogy a magyar nép polgárosodott volna, hogy több vállalkozó, vagy üzletember termett volna Magyarországon, hanem a magyar gazdaság csőd közeli állapotba jutott, és az emberek remegő kézzel szavazták vissza a Fideszt.

Tehát a magyar nép jelenleg nem érett a szabadpiaci gazdaságpolitikával való polgárosításra, és éppen ezért ez a gondolat Magyarországon utópia, mert megvalósíthatatlan. Érdekes, hogy Amerikában a szabadpiac hívei a kommunizmust azért nevezik utópiának, mert megvalósíthatatlan, Magyarországon viszont a szabadpiac az utópia, mert megvalósíthatatlan. Az a helyzet, hogy ha egy társadalomban a lakosság túlnyomó többsége a munkanélküli hajléktalanok színvonalához hasonló állapotban él, és hajlandóság sincs bennük, hogy önálló szellemi termékeket hozzanak létre, majd azokból vállalkozásokat alapítsanak, akkor akármennyire gyűlölöm és utálom a Fideszt én vagy Ön, vagy bárki más, a hatalmon lévő kormánynak nincs más eszköze a lakosság polgárosítására, vagy önállósítására, mint az hogy Európai Uniós forrásokból, meg Széchenyi Terves pályázati pénzekből összeszerelő munkát adjon nekik a multinacionális cégek gyáraiban, meg közmunkát az építkezéseken. Továbbá, hogy államosítsa a közműcégeket, hogy az emberek ne haljanak éhen a magas lakásfenntartási költségek miatt. Ez az egyetlen útja annak, hogy polgárosodottabbak legyenek valamennyire a munkanélküli hajléktalanoknál, és bár a Fidesz ugyan az állami beavatkozással ellentétes gazdaságpolitikai eszközöket használ, mint az angolszász liberálisok, a cél nála is ugyanaz: kitermelni egy új tőkés-polgári elitet, ami a kapitalizmus motorja lesz.

A teljes polgárosodásnak, vagy saját lábra állásnak a vállalkozás lenne az egyetlen útja, méghozzá hangsúlyozottan a fejlett műszaki innovációra épített vállalkozás, és nem az, hogy mindenki legyen földműves vállalkozó, ahogy azt a szélsőjobboldalinak mondott JOBBIK hirdeti, mert ezt a lehetőséget már túlhaladta a tudományos-technikai fejlődés, hiszen a mezőgazdasági technológia is annyira fejlett már, hogy kevés ember is elő tudja állítani a lakosságnak szükséges élelmiszert, nincs szükség több földművelőre, ha pedig visszafejlesztjük a tudományt és a technikát, akkor védtelenné válunk azokkal a minket körülvevő népekkel és társadalmakkal szemben, akiknek van magas szintű technikájuk. Úgy is nehéz érvényesülni, ha a régi hagyományos kézműves technológiákra építve akarunk vállalkozni, és cipész, vagy szabászboltot nyitunk, mert ezt is túlhaladta a technika fejlődése, csak a fejlett műszaki innovációra építve lehet ma már érvényesülni.

Nagyjából ezen az úton jár Izrael és Finnország is. Bár az ő innovációs rendszerük sok mindenben nem felel meg az európai hagyományoknak, de azért lehet tőlük mit tanulni, ha valaki erre felé akar orientálódni. A kérdésem tehát az lenne azokhoz az urakhoz és hölgyekhez, akik a Fideszt kommunistának tekintik, hogy van e nekik már vállalkozásuk, illetve saját műszaki innovációjuk, szellemi termékük, tehát hogy mennyire érzik magukat polgárosodottnak, hogy ennyire elhatárolják magukat a kommunizmustól, és a proletár szellemtől. Ha semennyire, és semmiféle vállalkozásuk, illetve műszaki innovációjuk nincsen, akkor pedig pedig az a kérdés, hogy mit akarnak, miért kommunistázzák a Fideszt, ha ők is az állami segélyre szorulók színvonalán élnek?

Ha most minderre valaki azt mondja, hogy én Fidesz bérenc vagyok, mint ahogy azt már egy hozzászóló egyszer megtette névtelenül, a nevét nem vállalva a fent belinkelt cikkben, úgy hogy közben ő is kommunistázta a Fideszt, annak azt tudom mondani, hogy ha olvasta volna a többi blogomon lévő cikkemet is, akkor tudhatná, hogy annak, hogy a Fidesz most hatalmon van nem én vagyok az oka, hanem éppen ő maga az oka, meg az egész magyar nép, mert az a nép, aki a mai világban nem képes önerőből vállalkozni, polgárosodni, és így a sorsát a saját kezébe venni, azon vagy egy Fidesz típusú kormány fog uralkodni, aki állami eszközökkel polgárosodásra kényszeríti, vagy szétesik és anarchiába süllyed, ahogy az a Horn és a Gyurcsány kormány időszakában majdnem meg is történt. Ezt nem én akarom így, ez a szociológia, a közgazdaságtan és az élet törvénye.

Tehát ennek maga a magyar nép az oka és nem más, és ha olvasták volna a régebbi cikkeimet is, akkor tudnák, hogy az én cikkeim túlnyomó többsége éppen azért íródott, hogy ne a Fidesz legyen hatalmon a jövőben, és éppen én lennék a legboldogabb, ha nem lenne szükség a Fidesznek a társadalom fölötti gyámkodására a jövőben, mert én több cikkemben is leírtam, hogy nem feltétlenül van szükség a szociális ellátórendszer szétverésére ahhoz, hogy a magyar embereket rászoktassák a műszaki innovációra épülő önálló vállalkozásra, hanem ezt meg lehet tenni méltányosabb állami eszközökkel is. A következő cikkeimben írtam erről:

Menyhay Imre analitikus gazdaságpszichológiája, mint Európa iszlamizációja vagy deiszlamizációja http://ujkozepkor.blogspot.hu/2014/04/menyhay-imre-analitikus.html

Hans Sedlmayr: A modern művészet bálványai (könyvelemzés) http://ujkozepkor.blogspot.hu/2014/02/hans-sedlmayr-modern-muveszet-balvanyai.html

A bizánci és a nyugat-európai hivatásrendi eszmény szintézise, mint Európa jövője (az orosz-ukrán konfliktus magyar fogadtatásáról) http://ujkozepkor.blogspot.hu/2014/03/a-bizanci-es-nyugat-europai.html

Ezekben a cikkeimben felvázoltam egy ez az izraelitől és a finntől eltérő, sajátosan magyar, ugyanakkor az európai hagyományoknak is megfelelő innovációs politikát, amivel rá lehetne szoktatni a magyar lakosságot az innovációra és a vállalkozásra, illetve az önállóságra, méltányosabb állami beavatkozással. Azért írtam, hogy az én cikkeim a Fidesznek a hatalomból való eltávolítása érdekében íródtak, mert éppen ez az egyetlen módszer a Fidesznek a hatalomból való eltávolítására: az innováció és az erre épülő vállalkozás, és most azt is részletezem, hogy miért ez a legfőbb eszköz a Fidesznek a hatalomból való eltávolítására, azok számára, akik minden áron el akarják távolítani a Fideszt a hatalomból.

Mint ahogy fent leírtam, a Fidesz hatalmára azért van szükség a társadalomban, mert a magyar lakosság erősen passzív, és valakinek irányítania kell a polgárosodás felé. Tehát, ha a Fideszt el akarják távolítani a hatalomból, akkor annak az egyetlen eszköze a gyors polgárosodás, vagyis a Fidesz politikájának a felülmúlása és túlszárnyalása. Ennek pedig két útja van. Dolgozz ki egy programot, amivel a magyar lakosságot rá lehet szoktatni a műszaki innovációra épülő vállalkozásra, ha az enyém nem tetszik, ami a fent belinkelt cikkekben olvasható, akkor lehet saját ötletekkel is előállni, majd erre a programra alapíts egy politikai pártot, indulj a választásokon, és ha a programod megnyeri a lakosság tetszését, vagyis ha sikerül túlszárnyalnod a Fideszt, akkor máris nem a Fidesz van hatalmon.

A másik út pedig az, hogy egyszerűen tanítsd meg az embereket a programod lényegére, hogy az emberek alulról építkezve önállóan műszaki innovációra épülő vállalkozásokat alapítsanak, és ezáltal önállóan polgárosodjanak, hogy így felülmúlva a Fidesz politikáját ne legyen többé szükség a Fidesz gazdaságpolitikájára, és egy új, a megváltozott társadalmi körülményeknek megfelelő feladatokat ellátó és gazdaságpolitikát folytató politikai elit vegye át a hatalmat. Így valósulhat meg tehát a politikai elitváltás, sőt akár az államformaváltás is Magyarországon. Az államformaváltás kérdéséről majd később.

Tehát mindazoknak számára, akik szerint a Fidesz gazdaságpolitikája kommunista jellegű, és ezt szabadpiaci liberálisként gondolják így, azt tanácsolom, hogy nézzenek magukba, nézzenek a tükörbe, és gondolják át, hogy miben tudnák ők túlszárnyalni a Fidesz politikáját, vagy ha úgy tetszik: kommunizmusát, hogyan tudnának ők túlemelkedni a Fidesz állami gyámkodásán, és ha arra a megállapításra jutottak, hogy sehogyan sem, akkor szerintem nyugodjanak bele, fogadják el, hogy ebben az országban a Fidesz marad hatalmon akár az idők végezetéig is, mert más lehetőség nincs.

Azonban lehetséges az is, hogy mindezzel a magát szabadpiaci liberálisnak valló magyar baloldal is tisztában van, és a szabadpiaci liberalizmus képe, amit ők magukra öltöttek, valójában csak álca, mert hogy ők nem szabadpiaci liberálisok, hanem anarchisták, ami azt jelenti, hogy mindenféle vallási, társadalmi és politikai tekintélyt elvetnek, legyen az kapitalisztikus szabadpiaci liberális, kommunista vagy keresztény egyházi tekintély, és a minden tekintélytől mentes, teljes mértékben önigazgató társadalom megvalósítására törekednek.

A szabadpiaci liberális ugyanis azért lazítja az állami intézmények gyámkodását a társadalom felett, mert hisz a kapitalista fejlődésben, továbbá a tudományos és technikai fejlődésben, és az állami fegyelem lazításával annak a tőkés-polgári elitnek az érdekeit akarja képviselni, akik ennek a kapitalista fejlődésnek a motorjai. Az anarchista viszont azért veti el az államot, és minden más tekintélyt, mert egyszerűen azt akarja, hogy őneki ne parancsoljon senki.

A magyar baloldal anarchista elkötelezettségét igazolja többek között az is, hogy ők támogatják a multikulturalizmust, a homoszexualitást és az abortuszt, míg ez a nyugati, angolszász szabadpiaci liberálisokra nem jellemző, hiszen ők a szexuális szabadosságot, és a multikulturalizmust olyan jelenségeknek tartják, amelyek a kapitalista munkaerkölcsöt: így a szorgalmat, a fegyelmezett munkavégzést aláássák. Az angolszász szabadpiaci liberálisok csak a gazdaságpolitika területén liberálisok, míg a társadalompolitika területén nem. Továbbá a magyar baloldal anarchista elkötelezettségére utal a magyar baloldali értelmiség szinte minden írása is. Gondolok itt Heller Ágnes, Tamás Gáspár Miklós vagy bárki más írásaira ebből a körből.

Ha pedig így áll a dolog, akkor a Fidesz közelebb áll a szabadpiaci liberalizmus eszméjéhez, mint a magyar baloldal, annak ellenére, hogy a Fidesz támogatja az államosítást és az állami beavatkozást, mert eltérő eszközökkel ugyan, de ugyanazt a célt akarják megvalósítani ezzel, mint az angolszász szabadpiaci liberálisok, vagyis létrehozni egy tőkés-polgári elitet és képviselni annak az érdekeit.

Ebben az esetben pedig visszajutottunk ahhoz a megállapításomhoz, amit már sokszor felvetettem ezen a blogon, többek között a fent belinkelt cikkben is, amihez a nevét nem vállaló úriember hozzászólt, hogy a magyar baloldal és a szélsőjobboldalinak mondott JOBBIK eszmeiségében sok a közös, így többek között az anarchizmus gondolatában is, hiszen az anarchizmus eszméje a JOBBIK gondolatvilágában is erősen jelen van, amit Drábik János fejtett ki könyveiben, és a JOBBIK gazdasági programjának is alapjává vált, hogy vissza kellene térni Magyarországon a teljesen önellátó parasztgazdaságokra épülő gazdasági rendszerhez, akár a technikai civilizáció lerombolása árán is, ami a középkor első évszázadaiban jellemezte Európát.

Tehát a JOBBIK szerint az lenne az ideális társadalmi rendszer, hogy mindenki kapjon egy darabka földet az ország valamelyik táján, és abból lássa el magát teljes mértékben minden külső állami segítség nélkül, ami egy alapvetően anarchista program, hiszen ezzel megvalósulna az anarchisták álma az önigazgató társadalomról, ahol mindenki függetlenné válik az államtól, az egyháztól és mindenféle más tekintélytől, és mindenki teljes mértékben a maga urává válik azon a kis darabka földön amit művel, továbbá technikai civilizációra sem lesz többet szükség, ami az anarchisták szerint az embereket rabságban tartja.

Továbbá a magyar baloldal és a JOBBIK eszmeisége sok azonosságot mutat ebben a kérdésben a magyarországi monarchista mozgalom gondolatvilágával is, hiszen annak ellenére, hogy az egykori Habsburg monarchia nem volt tekintély nélküli, hiszen jelen volt benne a király, illetve a császár tekintélye, a monarchia korabeli gazdasági és társadalmi rendszer mégis sok hasonlóságot mutatott az anarchisták eszméivel az önellátó parasztgazdaságokra épülő, önigazgató társadalomról.

Erről Hans-Hermann Hoppe ír részletesen a „Demokrácia, bukott bálvány” című könyvében ahol az úgynevezett anarchista kapitalizmus gazdasági alapvetéseit vázolja fel, amely szerint a régi monarchiák, ahol egy király volt az egyeduralkodó, jobban működtek, mint a mai demokráciák. Az anarchista kapitalizmus azonban mégsem új monarchiát akar kiépíteni, hanem a magántulajdon védelmére épülő államnélküli társadalmi rendszert, ahol biztosítótársaságok látják el az emberek védelmét.

A régi monarchiák Hoppe szerint azért működtek jobban, mert akkoriban az ország, vagy a birodalom a király magántulajdona volt, amit utódaira is áthagyományozott, és uralkodói jogait senki más nem vehette el, így a saját tulajdonával való gazdálkodás során olyan szempontok vezérelték, amelyek hosszú távra tekintettek. Nemcsak a pillanatnyi haszon érdekelte, amikor a birodalom ügyeit intézte, hanem az is, hogy a birodalom hosszú távon is nyereséget hozzon neki. Így az adókat alacsonyan tartotta, és a magántulajdont maximálisan tiszteletben tartotta, mert érdekében állt, hogy a termelés a jövőben is zavartalanul follyon, és az ő uralkodáshoz való jogát se kérdőjelezze meg senki.

A demokráciában viszont az állam vezetését bárki a kezébe kaparinthatja, és az állam vezetői általában csak rövid ideig vannak hatalmon, tehát lényegében csak gondnoki szerepet töltenek be az ország javainak kezelése során, így az ország javaival való gazdálkodás közben csak rövid távú szempontok vezérlik őket. Úgy gondolkodnak, hogy amíg hatalmon vannak minél több hasznot bezsebelni, és lehetőleg amíg lehet, minél inkább meghosszabbítani a hatalmon maradást, bármilyen eszközzel.

Egy ilyen rendszerben nyilvánvalóan virágzik az államigazgatásban a korrupció, az állam javainak törvénytelen eltulajdonítása. Míg a monarchiában nem létezett társadalombiztosítási rendszer és jóléti állam, az uralkodó az az egyes egyénektől befolyt adókat nem vagy csak korlátozott mértékben utalhatta át a birodalomban élő más egyéneknek, addig a demokráciában virágzik a társadalombiztosítási rendszer és a jóléti állam eszméje, és az állam gondnokai korlátlan mértékben szedhetnek adókat és társadalombiztosítási járulékokat a tehetősebbektől, vagyis a tehetségesebb, életerősebb rétegektől, hogy azokat lusta és buta lumpenrétegeknek utalják át. Ez pedig érdekükben is áll, mert így ezektől a lumpenrétegektől szavazatokat vásárolhatnak, és meghosszabbíthatják hatalmukat.

Ez még egy következménnyel is jár, mégpedig a multikulturalizmussal, az idegen etnikumok fokozott beözönlésével az adott országba, akik aztán a többségi társadalom által megtermelt segélyekből fognak élni. Hiszen a demokrácia vezetőinek érdekükben áll minél több lumpenréteget bevonzani az országba, és azoknak segélyeket adni, mert így plusz szavazatokat vásárolhatnak tőlük. A jóléti állam bevezetésével, ahol az egyes rétegek az államtól vagyis a tehetős rétegektől kapott segélyekből is meg tudnak élni a munkaerkölcs egyre romlik a társadalomban, szaporodnak a lumpenrétegek, életbe lép az erkölcsi züllés, a többségi társadalom demográfiai válságba kerül, miközben az újonnan bevándorló etnikumok egyre szaporodnak.

Továbbá a monarchiában a háború általában a birodalom területeinek a növelését szolgálta, így dinasztikus célokat szolgált, és nem etnikai konfliktusok álltak a hátterében. Ennek köszönhetően a háború az uralkodó magánügyének számított, saját pénzéből kellett finanszíroznia háborúit, az alattvalóknak pedig nem volt kötelességük belépni az uralkodó hadseregébe, a sorozások ritkák voltak. Nehéz volt katonát szerezni, ezért megbecsülték a katonákat. Mivel pedig az uralkodónak a háború költségét is magának kellett finanszíroznia, és a katonák élete is nagy érték volt, az uralkodó igyekezett kerülni a háborút, és inkább az adott ország uralkodódinasztiájába való beházasodás útján próbált területeket szerezni, vagy ha mégis háborúra kényszerült, akkor a nyílt összecsapások helyett igyekezett különféle, kevés emberéletet követelő hadicseleket alkalmazni az ellenféllel szemben a győzelem megszerzéséhez, így a háború lényegében játékká vált. A modern háborúknak viszont általában az etnikai konfliktusok az alapjai, sok emberéletet követelnek, és civil lakosok is az áldozatául esnek.

Hoppe szerint a megoldás erre a problémára semmiképpen nem lehet az, amit egyes nemzetiszocialista politikai irányzatok javasolnak, hogy a demokrácia jóléti államát, vagyis szocializmusát ötvözzük a nacionalizmussal, és éppen a jóléti államot használjuk fel például a többségi társadalom demográfiai hullámvölgyének megfordítására úgy, hogy szociális kedvezményeket adunk a gyerekek után, a többségi társadalom tagjainak, vagy a bevándorlók megrendszabályozására, mert a problémának éppen a jóléti állam az oka.

A megoldás szerinte nem más, mint az anarchista kapitalizmus bevezetése, vagyis az, hogy szüntessük meg az országban az utcák, közterek, illetve a földek állami tulajdonát, és osszuk szét azokat az ország lakosai között, tehát adjuk őket magántulajdonba, így az ország lakosainak joguk lesz csak olyanokat beengedni saját magánterületeikre akiket ők is szívesen látnak, és ezzel kiküszöböljük a multikulturalizmust.
Az államot pedig teljesen szüntessük meg, és az embereknek az idegenektől való védelmét bízzuk különféle biztosítótársaságokra, akik a lakosságtól beszedett biztosítási díjból toboroznák a rendőrséget és a hadsereget. Ezek sokkal hatékonyabban látnák el Hoppe szerint a lakosság védelmét, mint az állam által fenntartott hadsereg. Szerinte míg az államok, akiknek a kezében van a hatalom teljes monopóliuma olyan újraelosztó politikát alkalmazhatnak, ahol az emberek egyik csoportját előnyben részesíthetik a másik kárára, biztosíthatnak olyan kockázatok ellen, amelyek a biztosított saját felelősségéből, felelőtlen és hibás cselekedeteiből adódnak. A biztosítók, akik egymással versengenek, nem utalhatnák át ügyfeleik jövedelmét más ügyfeleknek, mert ügyfeleket vesztenének azokkal biztosítókkal szemben, akik tartózkodnak az ilyesmitől. Illetve ezek a biztosítók nem védenék meg az embereket saját hibás cselekedeteiktől sem.
A többihez hasonlóan Hoppe nézetei is utópikusak a jelen körülmények között, utópikusnak tartom ugyanúgy ahogy az általa bírált kommunista társadalmi rendet is, mert a teljes öngondoskodást követeli meg az emberektől, ami a jelen társadalmi körülmények, és technológia fejlettség, között elképzelhetetlen. Az úgynevezett társadalombiztosítási rendszer és jóléti állam a technológiai fejlődés, iparosodás következtében jött létre nyugaton, amikor a technológiai fejlődés következtében a mezőgazdasági termelés volumene megnőtt, az emberek többet termeltek, mint amennyit el tudtak fogyasztani, ma már az emberiség 5%-a meg tudja termelni a világ összes élelmiszerszükségletét, és így az iparba vándorolt a munkaerő, ahol az emberek nem tudtak teljes mértékben gondoskodni magukról. Manapság pedig az ipari automatizálás során az iparban is egyre inkább megszűnnek a munkahelyek, és az emberek legfeljebb a szolgáltatási szektorban tudnak elhelyezkedni. Így például: kereskedelem, szórakoztatóipar.

Ezekre a foglalkozásokra viszont születni kell, nem mindenkiből lehet táncdalénekes, vagy porszívó ügynök. A régi földműves társadalmakban még lehetett azt mondani az embereknek, hogy ha nem tudjátok megtermelni a földeteken a betevőtöket, akkor haljatok éhen, manapság viszont nem mondhatjuk az embereknek, hogy legyetek tévésztárok, vagy halljatok éhen. Az addig rendben van, hogy az utcákat, a tereket magántulajdonba adjuk az embereknek, de miből fogják kitermelni a biztosítótársaságoknak fizetendő biztosítási díjat azok, akik nem tudnak tévésztárok lenni. Csak a technika visszafejlesztésével lehetne megvalósítani Hoppe utópiáját, úgy, hogy megint visszatérünk a földművelő társadalmak korába, így viszont védtelenné válunk azokkal a társadalmakkal szemben, akik nem akarják visszafejleszteni technológiájukat, mert azok a modern haditechnika segítségével, és megfelelő hadsereg toborzásával bármikor leigázhatnak minket. Hoppe elgondolása tehát utópikus. Csak egyetlen úton valósítható meg az önellátásra épülő társadalom, ha a technológia további fejlődésével beköszönt a nanotechnológiai kor, és a technológiai fejlődés lehetővé válik önellátó gazdálkodás mellett is. Erről írtam a fent belinkelt cikkeimben is.

Tehát a régi monarchikus társadalmi felépítmény is sokban hasonlított az anarchisták álmára: az önizgazgató társadalomra, nem véletlen, hogy a monarchisták több helyütt az interneten már anarchomonarchistának nevezik magukat, és így ha sok mindenben különböznek is a monarchisták és a JOBBIK nézetei a magyar baloldalétól, mint például az abortusz vagy a homoszexualitás kérdéskörében, egyben megegyeznek egymással. Ez pedig az önigazgató társadalom anarchista ideája, mert csak ennek a társadalmi rendszernek a talaján épülhet fel egy újfajta feudalizmus vagy hűbériség, ami a monarchista államrendnek is az alapját képezi. Ha pedig a magyar baloldal valóban anarchista és nem szabadpiaci liberális, akkor tulajdonképpen érthető, hogy miért lázadnak a Fidesz állami gyámkodása ellen, csak akkor meg vállalják fel, hogy ők tulajdonképpen anarchisták, és vállalják fel, hogy sok mindenben egyet értenek a JOBBIKKAL, ne nevezzék magukat szabadpiaci liberálisnak, ne akarják kiforgatni a szavak értelmét.

Itt kell visszatérnünk arra, amit fent már megemlítettem, vagyis hogy ha a magyarság műszaki innovációkat életre hívó vállalkozó nemzetté válik, tehát önállósodik, a saját lábára áll, akkor valósulhat meg a monarchista államformaváltás is, hiszen a társadalom ilyen formán önigazgatóvá válik, ami a monarchikus, feudális államrendnek is az alapja. Viszont ez az átalakulás tényleg csak úgy mehet végbe, hogy a magyarság műszaki innovációkat létrehozó vállalkozó nemzetté válik, ahol a tudományos és technikai fejlődés össze lesz hangolva és ki lesz békítve az önigazgató társadalmi rend anarchista eszméjével és nem másképp, nem úgy, hogy mindenkit visszakergetünk a mezőgazdasági termelésbe, aztán lássa el magát ahogy tudja.

A történelem ugyanis csak előrefelé mehet visszafelé nem. A történelemben már sok példa volt arra, hogy bizonyos már egyszer létezett történelmi és társadalmi formációk újra megismétlődtek az újabb korokban. Így semmi akadályát nem látom, hogy egyszer majd legyen új középkor, vagy új monarchizmus, de ez mindenképpen csak új középkor és új monarchia lehet és nem a régi teljes valójában való újjáélesztése. Az új középkor, amit én ezen a blogomon hirdetek azért új és nem régi, mert nem akarja lerombolni a modern társadalom történelem folyamán kialakult struktúráit, hanem azokra építve, azokat mintegy átszakralizálva, és áttradicionalizálva akar egy új, a régi középkori társadalomhoz, hasonló társadalmat felépíteni.

Így ameddig nem látom, hogy a magyar nép jelleme és a történelmi-társadalmi körülmények megértek volna arra, hogy létrejöjjön a műszaki innovációkat létrehozó vállalkozók önigazgató társadalma, hogy ezen az alapon a történelem életre hívja az új monarchiát, vagy az új középkort, addig a Fideszre fogok szavazni minden választáson, akár tetszik ez egyeseknek, akár nem. Mivel én is jobban szeretnék olyan társadalomban élni, ahol mindenben a magam ura vagyok, ahol monarchia van és nem köztársaság, és ahol gótikus katedrálisok magasodnak minden város főterén, továbbá templomos lovagok népesítik be a földeket, de én is ebben az országban élek, aminek a sorsárt felelős vagyok, és nem engedhetem meg, hogy mindenféle felelőtlen utópikus eszmék még jobban veszélybe sodorják a nyugati és a magyar társadalom amúgy is megtépázott alapjait.

Tehát ahogy a szabadpiaci liberálisoknak, úgy az anarchistáknak is csak azt tudom üzenni, hogy rajtuk áll: szárnyalják túl Orbánt, vagy nyugodjanak bele a jelenlegi állapotokba. Jelenleg mást nem tudok mondani.

Felhasznált Irodalom:

Hans-Hermann Hoppe: Demokrácia, a bukott bálvány, Ad Librum Kiadó, 2010.

2014. május 12., hétfő

Reimer Roukema: Gnózis és hit a korai kereszténységben (könyvismertető)

Reimer Roukema ebben a könyvében az ókori gnosztikus mitológiákat elemezve arra keresi a választ, hogy melyek a gnoszticizmus alapjellegzetességei, amelyek alapján elkülöníthető más vallási rendszerektől, és ezek alapján milyen vallási mozgalmak tekinthetőek ténylegesen gnosztikusnak azok közül, amelyeket manapság a hivatalos tudomány szerint a gnosztikus vallási rendszerek közé sorolnak.

Elemzése főként a Nag Hammadi könyvtár irataiban vázolt gnosztikus mitológiai rendszerekre és Platon filozófiájára terjed ki. A Nag Hammadi könyvtár iratai közül a lélek exegézise és a János evangéliuma című iratok is egyfajta köztes teremtőt feltételeznek Isten és ember között, ami Istennel, vagy az Atyával ellentétben nőnemű.

A lélek exegézise című irat szerint az emberi lélek egykor még az atyával volt az égben, aki az ember számára felfoghatatlan, mert minden emberi fogalmat, és az ember minden megismerőképességét túlhaladja, és ekkor még az emberi lélek kétnemű, azaz androgűn volt. Majd sajnálatos bukás eredményeként került bele a földi nő testébe, ahol prostituálódott, minden férfinak odaadta magát.

Később bűneit megbánta, de bűnös életvitelét nem hagyta abba, ezért az Atya megszánta, és elküldte hozzá a megváltót, vagyis Krisztust, akinek az a feladata, hogy házassági frigyben egyesüljön vele, amit nem testi házasságként, hanem misztikus szellemi házasságként kell érteni, hogy a lélek visszanyerhesse ezzel androgűn formáját, és visszatérhessen az Atyához ahonnan alábukott.

János Evangéliumában pedig egy összetett mitológiai rendszert fedezhetünk fel, ahol az Atyaisten a mennyei világ felfoghatatlan Istene önnemzéssel hozta létre az ég és föld közötti köztes teremtő Istenséget, vagy másképpen az Anyát, akit Barbelonak hívnak. Tehát itt is egy nőnemű köztes teremtőröl van szó. Barbelo ezután továbbra is izgatottságot érzett az Atya iránt és ezért szikra pattant ki belőle, amiből létrejött Krisztus az Atya fia, továbbá a különféle eonok, mint például a tudás eonja, majd ezek az eonok teremtették az anyagi világot és az embert, ahova az emberi lélek majd alábukott.

Platon filozófiájában is létezik egy legfőbb teremtő Isten, akinek a gondolatai alkotják az ideák világát, ami teljességgel mozdulatlan és statikus, és az anyagi világ formái nem mások, mint az ideák világában meglévő formák tökéletlen hasonmásai, amelyek az ideák tökéletesebb formáinak létrendileg alacsonyabbrendű megnyilvánulásai. Az a gondolat, hogy az ideák világa mozdulatlan és statikus, mondanom sem kell erősen emlékeztet minket a spinozai panteizmus sajátos jellegzetességeire, ahol a spinozai panteista ősszubsztancia szintén mozdulatlan és statikus, hiszen az nem más, mint maga a természet, és mivel a nő az embernek a természethez közelebb álló része, mondhatjuk, hogy a platoni ideák világa megfeleltethető a gnosztikus mitológiák köztes teremtő Istenségének, ami általában nő nemű.

Tehát a szerző szerint a gnosztikus mitológiák lényege az, hogy mindig van bennük egy a keresztény teológiában is jelen lévő személyes teremtő Istenség, aki a keresztény teológiával ellentétben nem közvetlenül teremti az anyagi világot, hanem ő csak egy köztes teremtő lényt, vagy szubsztanciát teremt, aki vagy nő nemű, vagy a női természethez hasonlóan mozdulatlan, statikus természetű, és az anyagi világot már ez a köztes teremtő szubsztancia teremti, ahova az emberi lélek majd alábukik, és az emberi léleknek önmegváltással, vagy a legfőbb teremtő Istenség által küldött megváltó segítségével kell visszatalálnia mennyei atyához, vagyis a legfőbb Istenséghez.

Ebből következően a szerző szerint sok olyan vallási irányzat, amelyet manapság gnosztikusnak tekintenek a hivatalos tudományban valójában nem tartozik a szűkebb értelemben vett gnoszticizmushoz. Így például a manicheizmus sem, mert a manicheizmus dualisztikus rendszerében, amely azt vallja, hogy létezik a fény világa, vagyis a szellemi világ, és a sötétség világa, tehát az anyagi világ, és a két világ állandó harcot folytat egymással, a két egymás mellett létező szubsztancia: a sötétség és a fény, öröktől fogva van, tehát egyik sem teremtette időben előbb a másikat, mint a gnosztikus mitológiákban, ahol a legfőbb teremtő Istenség időben előbb létezett, mint a köztes teremtő szubsztancia, hiszen azt ő teremtette. Ebből kifolyólag a szerző szerint csak a Platon filozófiai rendszeréhez hasonló vallási rendszerek tekinthetők gnosztikusnak, és a gnoszticizmus nem más, mint platonizált kereszténység.

2014. május 11., vasárnap

P. Tomka S. J.: A világdinamó, azaz egy katolikus sci-fi regény tanulságai korunk energiaproblémáival kapcsolatban

P. Tomka S. J.: A világdinamó című fantasztikus regényét a XX. század első felében adta ki a Szent István Társulat, tehát katolikus sci-fi írásról van szó, ami eléggé szokatlan dolog manapság is, nemhogy a XX. század első felében. A regényt nem régen olvastam el, és láthatóan teljes egészében feledésbe merült korunkra, pedig érdekes dolgokat mond el akár korunkat illetően is. A regény egy fiatalemberről szól, aki tanulmányi eredményeit és szellemi képességeit tekintve akár egyetemre is mehetne, hogy aztán a kényelmes hivatalnoki pályát választhassa, de ő inkább apja villanyszerelő műhelyében kezd el dolgozni, arra hivatkozva, hogy villanyszerelő vállalkozóként a maga ura maradhat, míg hivatalnokként ezt nem teheti meg.

Villanyszerelő vállalkozóként pedig folyamatosan azon töri a fejét, hogy hogyan tudhatna szakmájában olyan dolgot feltalálni, vagy elérni, ami az egész emberiség haladását szolgálná. Így jut el a világdinamó ötletéig, amely azon a gondolaton alapszik, hogy ha mágneses térben zárt vezetőt mozgatunk úgy, hogy az a mágneses erővonalakat metsze, akkor a vezetőben áram keletkezik. Ha ezt az áramot a mágnes köré vezetjük, akkor az azt erősebbé teszi. Ezáltal erővonalai is erősödnek. A megerősödött erővonalakat metsző vezetőben több áram keletkezik, ez ismét erősíti a mágnest, s ez így tart tovább, egészen addig, míg a dinamó teljesen üzemképes állapotba jut. Ekkor az áramot a munkavezetékbe irányítjuk, s ezzel a fogyasztókhoz jut. Minden áramfejlesztő, vagy másszóval dinamó, ha áramot eresztenek bele forgásnak indul és motorként alkalmazható.

A napnak is vannak mágneses erővonalai, amelyek a földgolyót is metszik, tehát az ötlet szerint zárt vezetővel kell körbevenni a földet, amit így a nap mágneses erővonalai szintén metszeni fognak, és ezáltal világdinamóként fog működni és annyi villamosenergiát fog termelni, amennyi az egész emberiség ellátásához elég. Továbbá mivel egy a földet körülvevő zárt vezető sok földi ország területén halad át, ezért ha két vagy több ilyen földi ország konfliktusba kerül egymással, akkor ezek közül bármelyik ország tönkreteheti a területén áthaladó világdinamót akadályozva ezzel a másik ország energiaellátását is, ami azt jelenti, hogy a világ országai ezzel függővé válnak egymástól, és szükségessé válik, hogy a konfliktusokat ne háboróval, hanem tárgyalásokkal oldják meg, vagyis ezzel közelebb kerülünk a világot alkotó népek nemzetekfeletti egységének katolikus eszméjéhez, ami valószínűleg a fő oka annak, hogy ezt a regényt egy katolikus kiadó adta ki.

Ahhoz, hogy a regény főhőse elérje célját és megépítse a világdinamót meg kell szereznie a nemzetközi szervezetek és a világ országainak támogatását, hiszen a földet zárt vezetővel körülvenni nagyon költséges mulatság, aminek a költségei csak nemzetközi összefogással teremthetőek elő. A főhős ez irányú munkálkodásának és harcainak történetét követi végig a regény, hogy hogyan jutott el odáig, hogy meggyőzze a nemzetközi közvéleményt a világdinamó életrehívásának fontosságáról. Nem vagyok sem fizikus, sem mérnök, nem tudom, hogy mennyire működőképes a regényben felvázolt műszaki ötlet a világdinamóról, mindenesetre érdekes, hogy korunkban, amikor a föld fogyóban lévő energiakészleteiről, és az emberiség jövőbeni energiaproblémáiról szól minden hiradás, még csak meg sem említi senki sem ezt a regényt, vagy annak tartalmát, pedig a XX. század első fele óta sokat fejlődött a technika, és ha akkor nem is volt ez még megvalósítható, mára bizonyosan közelebb jutottunk a regény víziójának megvalósításához.

Nemsokkal a könyv elolvasása után került a kezembe egy másik könyv, amit még a szocializmus korában adtak ki. Fodor L. István: Az ember és a kozmosz című könyve, amelyben többek között a világűrben folytatott napernergiatermelésről ír, ami a szerző szerint a jövő energiatermelési módszere, mivel a földön képtelenség akkora területeket lefedni napelemekkel, hogy elegendő napernergiát termeljen az egész emberiség számára, hiszen a mezőgazdasági művelés számára is kell hely, a világűrben viszont lehetséges olyan óriásszerkezeteket összeszerelni, amelyeket föld körüli pályára állítva elegendő napenergiát sugároznak vissza a földre, hogy az elegendő legyen a föld minden országának, és ennek a technikai kivitelezése a szerző szerint a mai technológiával már nagyjából meg is oldható, csak tudományos összefogás kell hozá, hogy életre is hívják ezt a projectet.

Mindebből jól látszik, hogy az emberiség energiaproblémái könnyedén megoldhatóak lennének, ha a hivatalos tudomány a különféle zöld energiaforrásoknak, mint szélenergia, napenergia stb., a média minden csatornáján keresztül való reklámozása helyett a világűr felé fordulna, ami a végtelen tér megtestesítője, ahogy Oswald Spengler szerint is a végtelen tér a nyugati kultúra ősszimbóluma, az elérhetetlen célok felé való vágyakozás, a gigantománia, és életre hívná a világdinamót, vagy a napernergiát befogó gigantikus szerkezeteket. Vajon miért nem ezt teszi az emberiség? Ebben nyilvánvalóan része van a zöld lobbinak is, és a különféle kulturális marxista szervezeteknek is, amelyek erősen kötődnek a zöld mozgalmakhoz.

A kulturális marxizmusról szólnék most röviden. Heller Ágnes baloldali filozófus Érték és történelem című könyvében kifejti, hogy Baruch Spinoza nem az első európai filozófus a történelemben, aki panteista volt, vagyis azt vallotta, hogy a természet és Isten egy, de az ő panteizmusa eltér a többi európai filozófus, mint például Giordano Bruno panteizmusától, mert Giordano is az Isten és a természet egységét vallotta Spinozához hasonlóan, de Giordano rendszerében a természet, ami egy az Istennel rendelkezik a mozgás képességével. A bolygók, a csillagok, az ember mind mozognak Giordano rendszerében.

 Spinozánál, viszont egész egyszerűen nincs jelen az idő, vagyis a mozgás. Spinoza rendszerében az ember és a társadalom is egy a természettel, nem rendelkezik szabad akarattal, amely az önálló tevékenységet, tehát a mozgást lehetővé tenné számára. Teljesen a természet szükségszerűsége alá van rendelve. Mégis jelen van nála a szabadság, de nem a szabad akarat, hanem a szabad szükségszerűség formájában, ami első hallásra paradoxonnak tűnik, és azt jelenti, hogy az ember csak annyiban lehet szabad, amennyiben aláveti magát a természet szükségszerűségének, mert csak így van lehetősége kibontakoztatni az egyéniségét, ha elfogadja azt a szerepet és életutat, amelyet a társadalom, illetve az azt magában foglaló természet kijelölt neki. Így az ember úgy mozog, hogy az őt magában foglaló természet mozdulatlan marad, belső szerkezete nem változik, mert az ő része, tehát az ember azt a haladási irányt követi mozgása során, amit természet szerkezete eleve meghagy neki, és így a Spinozai panteizmusban valóban nincs idő az ember teljes egészében a természet determinációja alá van rendelve.

A spinozai filozófiai rendszerből ered korunk legnagyobb hatású politikai mozgalma a kulturális marxizmus.  Lukács György az úgynevezett Frankfurti iskola eszmei atyja, amely a kulturális marxizmus eszméjét vallotta. Lukács György: Történelem és osztálytudat című könyvében a megismerő emberi tudatot, vagy másként a cselekvő ész kibontakozását a történelem belső folyamataként akarja megragadni. Lukács szerint mindig is az emberi tudat formálta a történelmet, hiszen az emberiség mindig is maga alakította történelmét, de az emberek ennek nem minden történelmi korszakban voltak tudatában. A középkori társadalomban például a gazdálkodás területén az önellátó parasztgazdaságok domináltak, az emberek többségének látóköre csak saját kis birtokára terjedt ki, hiszen a társadalom többi részéhez nem fűzték szorosabb kapcsolatok, így nem láthatta át az őt körülvevő társadalom egészének működését.

   A technika fejlődésével, az iparosodás előrehaladásával azonban, amikor megjelent a közlekedés, vagy a távközlés, a társadalom egyes részei egyre inkább összekapcsolódtak egymással, és így az emberek egyre szorosabb kapcsolatba léptek az őket körülvevő társadalommal, és egyre inkább át tudták látni annak a működését. Ez a folyamat a polgári-kapitalista társadalomban teljesedett ki, amikor két osztály áll egymással szemben a proletariátus és a burzsuázia a marxista terminológia szerint, és a proletariátusnak mindennapi tapasztalatát képezi a burzsuázia felől jövő elnyomás és kizsákmányolás, továbbá a kapitalista társadalom eldologiasodása, és ahhoz, hogy ezektől megszabaduljon, hogy megdöntse a kapitalista rendszert, rákényszerül arra, hogy átlássa az őt körülvevő társadalom működését, és ezt a tudást és tapasztalatot nevezi Lukács osztálytudatnak, ami a történelmi fejlődés során alakult ki.

   Mivel pedig a történelemben először a proletariátusban alakult ki az osztálytudat, vagyis a társadalmi működés megismerésének képessége, a proletariátus küldetése kell, hogy legyen az, hogy a polgári társadalmat megdöntse, eltüntesse a föld színéről, mert csak proletariátus rendelkezik ezzel a képességgel. Tehát az osztálytudatot a gazdasági fejlődés, vagyis a külső objektív valóság, az objektum fejlődésének előrehaladása alakította ki az emberben, de egyszersmind az osztálytudat kifejlődése tette lehetővé azt is, hogy az ember igazi szubjektummá váljon, tehát hogy igazán kezébe tudja venni saját történelmének alakítását. Ezért mondja Lukács, hogy az ember egyszerre objektuma és szubjektuma a társadalmi fejlődésnek, amivel valamennyire fel is rúgta azt a marxi dogmát, hogy a külső tárgyi valóság primátusa megelőzi az emberi tudat primátusát, ő a szubjektumot és az objektumot ezzel egy szintre hozta.

   Max Horkheimer sokat merített Lukács gondolataiból, de egyszersmind szembe is helyezkedett velük. Ő vette észre ugyanis, hogy a modern nyugati társadalomra már egyáltalán nem jellemző a proletariátus olyan mérvű nyomora, aminek még Marx volt a tanúja. A munkásosztály véleménye szerint két részre szakadt, egyrészt a foglalkoztatottakra, akiknek az életfeltételei a kapitalizmus modernizálódása révén egyre inkább javulnak, és lassan beépülnek a kapitalizmus struktúráira, másrészt pedig a munkanélküliekre, akinek pedig már nincs meg az a műveltségük és osztálytudatuk, ami életre hívhatná a proletárforradalmat.

   Ezért Horkheimer saját rendszerében meg akar szabadulni Lukács azon tételétől, hogy egyedül a proletariátus küldetése lenne a polgári társadalom megdöntése. Mivel a proletariátus életkörülményeinek fokozatos javulása nyomán kezd hasonulni a kapitalista társadalomhoz. Horkheimer az osztályharc marxista terminológiáját is igyekszik elvetni, és a burzsuázia, mint a gonosz megtestesítőjének a helyébe a modern technikát állítja, ami az emberi tudomány fejlődésével alakult ki, és korunkra a proletariátus számára is jólétet hozott a kapitalista társadalmon belül, de ezzel egyben el is dologiasította a társadalom működését, apró fogaskerékké téve az embert az ipar modern gépezetében, és mintegy tehetetlenségre is kárhoztatta ezzel a proletariátust, hiszen a fogyasztói jólét kialakulásával az embernek már nincsen meg az anyagi helyzetéből adódó motivációja arra, hogy lázadjon az őt körülvevő társadalom ellen, ha viszont mégis lázad, azzal éppen saját anyagi jólétét veszélyezteti, így a technika fejlődése valójában tehetetlenségre kárhoztatja az embert.

   Tehát Horkheimer szerint a proletariátus anyagi elnyomorodásából eredő szenvedés megszűnt ugyan a modern kapitalizmusban, mert a technika modernizációjának következtében a proletariátus jóléte növekedett, viszont a szenvedés továbbra is megmaradt, mert az emberi viszonyok eldologiasodtak, az emberek fogaskerékké váltak a technikai civilizáció robusztus gépezetében, ezt a szenvedést viszont az emberek édesnek érzik éppen a technikai civilizáció által életre hívott fogyasztói jólét következtében.

   Horkheimer mindebből levezetve elutasítja Lukács azon tételét, hogy a kapitalizmus megdöntése egyedül a proletariátus küldetése lenne. A kapitalizmus megdöntése az összes emberi individum küldetése, akik alá vannak vetve a technikai civilizáció uralmának. A forradalmi mozgalom feladata pedig éppen az, hogy felébressze az emberekben a kritikai gondolkodást, ami a lukácsi osztálytudat megfelelője Horkheimernél, és ami azt jelenti, hogy ismerjék fel azt, hogy a technikai civilizáció, és az általa életre hívott fogyasztói társadalom mennyire rabságban és szenvedésben tartja őket, még ha ezt a szenvedést édesnek érzik is, és kezdjenek el lázadni ellene.

   Horkheimernek ezzel a gondolatával vette kezdetét a Frankfurti iskola, vagy más néven a kulturális marxista mozgalom működése, amely a neomarxista kapitalizmuskritika legfőbb otthona volt évtizedeken keresztül. A Frankfurti iskola későbbi gondolkodóinál Horkheimer gondolatainak továbbvivőjeként megjelent a természethez való visszatérés gondolata, hiszen, ha a modern ember szenvedéseinek az oka a technikai civilizáció létrejötte, akkor ennek a megoldása csakis a technikai civilizáció lerombolása és a természethez, a régi földműves társadalmak életmódjához való visszatérés lehet.

   Majd ezt továbbgondolva kezdődött el a Frankfurti iskolán belül a feminizmus támogatása is, ami abból az alapgondolatból származik, hogy a technikai civilizáció létrejöttéért alapvetően a férfiak teljesítménykényszere a felelős, mivel a férfiak teljesítményorientáltsága hívta életre a technika és a tudomány fejlődését, ezért minden olyan kezdeményezés, ami a férfiuralom megdöntésére irányul üdvözlendő a Frankfurti iskola számára, így a feminista mozgalom megjelenése is. Végül ebből az alapgondolatból származik a kulturális marxistáknak az Európán kívülről Európába bevándorló etnikai kisebbségek támogatása is, mivel ezek a népek még nem érték el a technikai fejlettség azon fokát, mint az európai fehér ember, így ők lényegében az emberiség egykori idealizált ősállapotának megtestesítői, amikor még nem létezett modern technikai civilizáció. Így a kulturális marxisták a szexuális és etnikai kissebbségek, a multikulturalizmus legfőbb támogatóivá váltak Európában, amelyeknek a proletariátus helyébe lépve az a küldetésük, hogy lerombolják a technikai civilizációt. A mai európai multikulturális társadalom támogatásának, vagyis a kulturális marxizmusnak a legfőbb motivációja tehát a technikaellenesség, a technikai civilizáció lerombolásának a szándéka, vagy másként a technikai fejlődés megállítása és visszatérés az ipari kort megelőző időkbe, amit ők aranykornak tekintenek, mert az emberiség úgymond harmóniában élt a természettel.

 Ez a gondolkodásmód erősen kötődik a spinozai filozófiai rendszerhez, hiszen egyrészt a természet szükségszerűsége alá akarja vetni az embert, azt a kort áhítja vissza, amikor az ember még harmóniában élt a természettel, másrészt pedig el akarja törölni a társadalmi fejlődést, vagyis a társadalom mozgását, vagy másként meg akarja állítani az időt, és a spinozai panteizmus az, amiben nincs idő, ahogy azt fent kifejtettük. Abból, hogy a hivatalos tudomány nem fog össze az emberiség energiaprobláinak valós megoldását célzó űrprojektek életrehívásához látható, hogy a nyugati világot uraló kulturális marxista elit mennyire gyűlöli a nyugati kultúra Spengler által leírt ősszimbólumait: a gigantomániát, a nagyság képzetét, a végtelen teret, a elérhetetlen célok felé való törekvést, és emiatt olyan megoldásokat próbál sulykolni az embereknek minden csatornán keresztül, amelyek a lehető legkevesebb tudomány és technika alkalmazásával, és a legkisebb erőbefektetéssel próbálják megoldani az emberiség energiaproblémáit, mint például a szélenergia esetében, hogy az emberek még véletlenül se törekedhessenek a végtelen felé.

Felhasznált Irodalom:

Heller Ágnes: Érték és történelem, Budapest, 1969.

P. Tomka S. J.: A világdinamó, Budapest, Szent István-Társulat.

Fodor L. István: Az ember és a kozmosz, Kozmosz Könyvek, 1980.

Weiss János: A Frankfurti Iskola - Tanulmányok, Áron Kiadó, 1997.

Lukács György: Történelem és osztálytudat, Budapest, 1971.

Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I-II., NORAN LIBRO KFT., 2011.