2016. augusztus 20., szombat

Nuomenon

Liszinszky becsukta maga mögött a kerítés ajtaját, majd a lakás ajtaja felé indult. A szobájába érve elővette zsebéből folyamatirányítóját, megnyomta rajta a főgombot, és háromdimenziós lézer hologram formájában megjelentek előtte szobája sarkában még aznap hátralévő tervei, amelyeket reggel helyezett el benne holografikus ikonokként. Egy tányér szalvétával, és égő gyertyával, továbbá egy fizika tankönyv. Megkönnyebbülve vette tudomásul, hogy ma már csak vacsoráznia kell, és a másnapi órára kell készülnie. Megfordult, ismét megnyomta folyamatirányítóján a főgombot, és elkezdtek előtte gomolyogni, szobája másik sarkában, egy újabb lézer hologram formájában aznap véghezvitt cselekedetei, mintha egy háromdimenziós mozit pergetnének le. A kosárlabda edzés a Sportcentrumban, az egyetemi étkezde magányos percei, ahol ebédjét költötte el, és minden más, ami aznap vele történt.
Folyamatirányítója másik gombjával eltűntette mindkét hologramot, majd fáradtan leheveredett kanapéjára, és eszébe jutottak az általános iskolában tanult dolgok a XXI. század elejéről, az internet hőskoráról. Akkor még nem voltak minden használati tárgyba, és az épületek falaiba, valamint az utcakövekbe is beépítve a számítógépek, amelyek pontról-pontra rögzítették az ember minden mozdulatát, és az internetezés csak weboldalak böngészéséből és az elektronikus kommunikáció egyéb eszközeinek használatából állt. Ma viszont 2145-öt írunk, az internet minden emberi alkotásba behatolt, és az ember egész életfolyamatát rögzíti, bár ezek a modern informatika eszközeivel gondosan le vannak védve más emberek kíváncsi tekintetei elől, és egy személy csak a saját digitálisan rögzített életútjába tekinthet bele. Elvégezte még hátralévő dolgait, aztán nyugovóra tért, mert másnap korán kellett kelnie, hogy beérjen az egyetemre.
Reggel az egyetemen érdekes hirdetményre lett figyelmes a faliújságon. „Kedvezményes csatlakozást hirdet a világkormány egyetemisták számára a közeljövőben elkészülő legújabb internetes informatikai rendszerhez. Részletek: a http://www.vilagharmonia.hu oldalon”. Később az elektronikus médiumokban: rádió, televízió is sorra hallotta a híreket erről az új informatikai szolgáltatásról, így az egyik óraközi szünetben beült az egyetem egyik számítógépes termébe, hogy megnézze ezt a weboldalt, amiről a hirdetésben olvasott. Mint kiderült ez az új informatikai szolgáltatás, nem más, mint egy a kormány által üzemeltetett mesterséges intelligencia alkalmazás, amely egy adatbázisban rögzíti és nyilvántartja az emberek interneten tárolt digitális életútjainak adatait. Továbbá folyamatosan és automatikusan elemzi őket annak kifürkészéséhez, hogy az egyes emberi személyek életútjaik és alkotásaik alapján milyen más személyekkel és azok alkotásaival, így mondjuk cégeivel, vállalataival illenek össze. Az életutak titkosságának megőrzése mellett természetesen.
Ezek alapján pedig az alkalmazás egy internethez csatlakozó, egy kézben elférő szerkentyű segítségével tanácsokat tud adni a rendszerhez csatlakozóknak, hogy például álláskeresés esetén melyik céghez jelentkezzen, mit mondjon az állásinterjún. Vagy például társkeresés esetén kivel próbálkozzon meg ismerkedni, mit mondjon, és hogyan viselkedjen az ismerkedés esetén. Továbbá a kereskedőknek is tanácsot adhat ez a program, hogy kinek próbálja eladni az áruját, és hogyan. Így pedig minden személy oda kerülhet, és azzal jöhet össze, ahova leginkább beillik, és akivel leginkább összeillik, és így létrejöhet a weboldal nevében is meghirdetett egyetemes világharmónia.
Az ebédlőben sorban állva köszönést hallott a háta mögül. Hello Robi! Szia! Válaszolta. Kovács Gábor volt az. Az egyik legközelebbi ismerőse az egyetemen. Középiskolában egy osztályba jártak, de mióta egyetemre kerültek, már sokkal ritkábban találkoznak, mert Liszinszkyt informatika szakra vették fel Gábort pedig filozófia szakra. Gábor mellé állt a sorban. Mi újság? Semmi különös. Válaszolta Liszinszky majd rögtön feltette a kérdést. Hallottál erről a pályázatról, ahol egyetemisták kedvezményesen csatlakozhatnak ehhez az új informatikai rendszerhez? Á, igen a nuomenon!!! Micsoda? Lepődött meg Liszinszky. Nuomenon, ezt a fogalmat Kant találta ki. Az ő elmélete szerint létezik egyrészt a jelenségvilág a fenomenon, amit érzékeinkkel és értelmünkkel ismerhetünk meg, továbbá létezik egy azon túli világ, a nuomenon amit sem érzékeikkel, sem értelmünkkel nem ismerhetünk meg, mert az transzcendens minden általunk megtapasztalható dologhoz képest. Jó, de mi köze ennek ehhez az új informatikai rendszerhez? Az, hogy később Schopenhauer továbbfejlesztette Kant filozófiai elméletét, és azt vallotta, hogy az emberek testbe zárt lelkei is ebben a nuomenonban gyökeredznek, és az emberi lelkek ebben a közös szellemi szubsztanciában harmonikus egységet képeznek egymással, mint ahogy ez az új informatikai rendszer is alulról, egy közös hálózatban akarja harmonikus egységbe rendezni az emberiséget.
Ekkor egy lány elhívta Gábort Liszinszky mellől, és másik asztalhoz ült le az ebédlőben, így megszakadt a két fiatalember közti beszélgetés. A következő hetekben, hónapokban Liszinszky, mint egyetemista megrendelte az új szolgáltatást, és nem csak ő, hanem világszerte szinte mindenki. Elsöprően nagy népszerűségnek örvendett ez az új informatikai rendszer a 2122 óta fennálló egyetemes világállamban. Gyorsan elterjedt a használata szinte mindenütt. A világkormány pedig a nagy népszerűségre való tekintettel, és a világ népei iránti jóindulatból úgy döntött, hogy ingyenessé teszi a szolgáltatást. Végül egyre-másra jelentek meg a rendszerhez használható újabb és újabb technikai eszközök. Mint például a hagyományos szemüvegre megtévesztésig hasonlító új elektronikus szemüveg. Ezt, ha felvesszük, akkor az emberi retinára vetíti a rendszer mesterséges intelligenciája által neki szánt utasításokat például egy udvarlás esetén, amikor az a kérdés, hogy egy férfi mit mondjon a nőnek udvarlás közben, és így gyakorlatilag észrevétlen maradhat, hogy a férfiak csak a rendszer utasításait mondják, miközben udvarolnak, vagy egy állásinterjún vesznek részt. Az új rendszer sikere véglegesnek látszott.
1000 km-el odébb a világkormány elnöke James Lovell, aki az egykori Európa őshonos, fehér és keresztény lakóiból került ki éppen lelkész bátyjával konzultált a világkormány politikai terveiről a közel jövőben. Ő maga is hithű kereszténynek vallotta magát így természetesnek érezte, hogy egy lelkésszel beszélje meg jövőbeli terveit és belső vívódásait, amihez mindig kéznél volt bátyja George. Hogy vagy James? Kérdezte George. Aggódom a jövő miatt George! Amit most tenni készülünk, azzal lehet, hogy szembekerülünk a világállam lakósságának egy részével. Miről van szó James? Gondolom te is tudsz a világkormány új kezdeményezéséről, a világharmónia nevű informatikai rendszerről. Igen, használom is már egy ideje. A tanácsadóim és én, egyenlőre csak egymás közt, úgy döntöttünk, hogy a jövőben a rendszer nem működhet spontán módon. Hanem irányításunk alá kell vonnunk a rendszert működtető mesterséges intelligenciát. Arra kell beprogramoznunk, hogy a rendszer használóinak, azaz a világállam polgárainak olyan tanácsokat kell adnia, amelyek nem feltétlenül az emberek biológiai adottságainak leginkább megfelelő módon hangolja össze a társadalmat, hanem a mi keresztény eszméinknek legmegfelelőbb módon. Mintegy meghaladva, és legyőzve az emberi biológikumot egy magasabb rendű emberi eszmény felé haladva.
Miért aggódsz emiatt? Kérdezte James. Ha kitudódik, hogy manipuláljuk a rendszert, ez kiváló eszköz lesz a liberális ellenzék kezében, hogy ellenünk fordítsa a világállam polgárainak jó részét. Már pedig az emberek előbb-utóbb rájönnek, hogy valami nem stimmel. Emlékszel arra, amit apánk tanított minket? Mire gondolsz? A keresztény ember fejlődéseszméje az állandó tökéletesedés, mint ahogy Krisztus is azt mondta, hogy legyünk tökéletesek. Apánk erre tanított minket. Ha pedig a társadalom tökéletesedését szolgálod, akkor Krisztust szolgálod, és nincs mitől félned, mert Isten velünk van.
Hat hónappal a szolgáltatás megrendelése után Liszinszky egy nap meglátott az egyetem folyosóin sétálva egy erősen kreol bőrű, valószínűleg a világállam egykor Kubának nevezett tartományából származó lányt, aki talán vendégdiák lehetett itt az egyetemen. Rögtön érezte a belülről jövő vonzalmat a lány iránt, ami feszéjezte is egyben, mert tudta, hogy a szülei nem igazán örülnének neki, ha egy színes bőrű lánnyal jönne össze. Ennek ellenére engedett a belülről jövő késztetésnek, és felvette az elektronikus szemüveget, ami a világharmónia üzeneteit közvetíti számára, de a szemüveg a következő üzenetet vetítette a retinájára: „A lány nem hozzád való, ne barátkozz vele!”. Liszinszky meglepődve vette tudomásul a rendszer üzenetét, a lányról ránézésre biztosra vette, hogy jól működne közöttük a kémia.
Hazafelé menet az arcán hagyta a szemüvegét, és egyszer csak azt az üzenetet kapta, hogy nézzen jobbra. Meglátott körül-belül két méterre magától egy fehér lányt, akihez nem igazán vonzódott, de a szemüveg mégis a következő üzenetet vetítette a retinájára: „Ő a neked való lány, menjél oda hozzá és kezdj el vele beszélgetni.” Liszinszky már csak az iránt érzett kíváncsiságból engedelmeskedett a rendszer utasításának, hogy mi fog történni, majd a lánnyal való ismerkedés közben, és az akkor kapott utasításoknak is engedelmeskedve egy valóban jó beszélgetés után búcsúzott el aznap a lánytól, de ez nem növelte a vonzalmát iránta.
Az eset megtépázta bizalmát az új szolgáltatás iránt. A következő napokban pedig egyre-másra jelentek meg a hírek az interneten és a többi írott és elektronikus médiumban, hogy mások is kezdenek kételkedni a rendszer hatékonyságában, és egyre többen mondják vissza a kormány által nyújtott ingyenes szolgáltatást. Aztán kezdték felütni a fejüket azok a hangok, melyek szerint a világkormány manipulálja rendszert, végül az egyik liberális napilapban titkos kormánydokumentumokat hoztak nyilvánosságra arról, hogy a világharmónia nevű informatikai rendszer nem spontán, az emberek biológiai szükségleteit kiszolgálva hangolja össze az emberi társadalmat. Hanem arra van programozva, hogy a világkormány elképzelései szerinti társadalmat valósítsa meg. Amelynek az egyik legfőbb jellemzője az, hogy nincs benne keveredés a különféle fajok és kultúrák között.
Ez óriási felháborodást váltott ki, különösen a fiatalok között. A fiatalok uralta egyetemeken világszerte tiltakozó mozgalmak alakultak ki, amelyek főként az egykori 1968-as párizsi diáklázadások eszméihez nyúltak vissza, és az emberek új 68-ról kezdtek el beszélni. Liszinszky történelmi tanulmányaiból emlékezett rá, hogy az egykori 68-as mozgalom eszméi nagy szerepet játszottak az információs társadalom, és az internet létrejöttében is, továbbá a XXI. század elején a multikulturális társadalom kialakulásában is nagy része volt, ahol dívott a szabad szex, kábítószer élvezet, és az egymástól eltérő kultúrájú emberek együttélése, de ezt az életformát később visszaszorították a XXI. század második felében hatalomra került jobboldali, keresztény politikai mozgalmak. Mindazonáltal soha nem volt erőssége a filozófia, így az egykori 68-asok nézeteinek filozófiai alapjairól nem sok fogalma volt.
Liszinszky egyetemén Kovács Gábor lett a tiltakozó mozgalom vezetője, akit egy, az egyetemen tartott nyilvános beszédén látott újra. Kedves barátaim! Fiatalok! Lázadjunk fel a világkormány diktatórikus tevékenysége ellen! Válasszuk az igazi szabadságot, amely a nuomenon-ban van, ahol az emberi lelkek szabadon egyesülnek, függetlenül nemtől, fajtól, vallástól és szexuális identitástól! Igen!!! Kiáltozták a Gábort hallgató egyetemista fiatalok. Egyesüljünk szabadon, igaz szerelemben azokkal, akikkel a természetünk szerint leginkább összeillünk, és ne egy diktatórikus világkormány parancsszava irányítsa az életünket! Igen!!!
Gábor ezután lejött az emelvényről és közvetlenül Liszinszkyhez ment oda. Szia! Mi van veled? Jól vagyok köszönöm. Én nem nagyon mélyültem el eddig a mozgalmatok filozófiai tanításaiban. Te talán jobban fel tudsz világosítani erről a területről. Igen, az egykori 68-asoknak Schopenhauer volt az egyik eszmei vezérük, akiről már beszéltem neked.  Ő vallotta azt, hogy a nuomenon-ban spontán, legbelsőbb természetüknek megfelelően egyesülnek az emberi lelkek. Az ő gondolatai voltak a legnagyobb hatással Nietzsche filozófiájára is, aki azt vallotta, hogy a keresztény erkölcsök elveszik azt az embertől, amivé természet szerint lennie kellene, és ezért az igazi embernek, tehát a felsőbbrendű embernek le kell vetnie a keresztény erkölcsöket. Gyere el velünk a párizsi tiltakozó nagygyűlésünkre Párizsba a világkormány székhelye elé.
Liszinszky látta az egyetem udvarán várakozó repülő autóbuszokat, amelyek a diákokat voltak hivatva elszállítani Párizsba, és ezek után már nem tehetett mást, mint hogy hagyta magát sodortatni a tömeggel. Az utazás csak egy órát tartott a modern technikának köszönhetően, és Liszinszky máris a világkormány székhelye előtt találta magát egy fiatalokból álló tömegben. A tömegben egy ideig csak hangos, érthetetlen zúgolódást lehetett hallani, majd egyértelműen kivehetővé váltak a jelszavak. Mondjon le! Mondjon le! James Lovell, és a világkormány mondjon le! Egy idő után pedig megjelent a világkormány székhelyének magasban lévő erkélyén maga James Lovell a világkormány elnöke. Majd a kedélyek pillanatnyi lecsitulása után megpróbált beszédet mondani a tömegnek. Barátaim, fiatalok! Mi keresztény emberek vagyunk, és hiszünk abban, hogy a társadalom fejlődésének célja az ember erkölcsi és szellemi tökéletesedése. Ahogy Krisztus is azt mondta, hogy legyünk tökéletesek. Így ennek a fejlődésnek a célja, és ezáltal az emberiség egysége Krisztusban van, aki a legnagyobb tökéletesség. Csak Krisztusban egyesülhetünk egymással tökéletes emberként! Pfúj!!! Nem igaz!!! Az emberiség egysége a nuomenon-ban van, ahol spontán és szabadon egyesülhetünk egymással legbelsőbb természetünk szerint! Hallatszott a tömegből. Az emberiség egysége Krisztusban van! Az emberiség egysége a nuomenon-ban van! A tömeg végül összecsapott a székházat védő rendőri kordonnal, és a harc folytatódott tovább.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése