2015. december 17., csütörtök

A metafizikai tradíció, mint gnosztikus összeesküvés amely összemossa a kétféle modernitást a jót és a rosszat

A metafizikai tradíció mozgalmával kapcsolatban már sokszor írtam ezen a blogon és sokakkal vitába keveredtem emiatt ma, továbbá egy fórumon indulatosan gnosztikus összeesküvésnek neveztem, amit máig vállalok, és most leírom, hogy miért. A metafizikai tradíció mozgalma magát egyedüliként vallja jobboldalinak, és ezt arra alapozza, hogy ők az egyetlen szervezet akik mindent elutasítanak, ami modern. Ami megtévesztő és álságos ebben, hogy összemossák a régi jó modernitást az új rossz modernitással, ami nem tudom, hogy nevezhető e egyáltalán modernitásnak.

Ezt a mai kort posztmodern kornak nevezik, ami azt jelzi, hogy az emberekben kétely van afelől, hogy ez valóban modernitásnak nevezhető e. Korunkat információs kornak nevezik, ami egy új indusztriális paradigmát jelöl, a régi ipari rendszerhez képest, amikor a gyárak túlnyomórészt egyfajta terméket állítottak elő, egy fajta autót, egy fajta kenyeret, ma az információs technológiák megjelenésével sokfajta terméket állítanak elő, és a boltokban mindenféle kisméretű áruk, ékszerek, csecse-becsék jelentek meg, amiket főleg nők vásárolnak, és ez azzal jár együtt, hogy a cégek a sok -féle árut csak sokféle mentalitású, gondolkodású embertípusnak tudják eladni, ami eleve sokféle mentalitású embertípust követel, amiből már csak egy lépés a multikulturalizmus, vagyis az etnikai egység megbontása, ami be is következett, és az európai fehér világot elözönlötték azok a népcsoportok akik távol állnak mindenféle modernitástól.

A nagyipari struktúrák helyett ahol főként férfiak dolgoztak, ma az információ technológia fejlődésének következtében megjelent a szolgáltató szektor IT kommunikáció, ügyfélszolgálat, kereskedelem stb. ahol főként nők dolgoznak, és még folytathatnám. Tehát alapvetően a férfi principium visszaszorulásának és a női principium előretörésének lehetünk tanúi. Pedig a modern társadalom megszületése, vagyis a haladás mindig a férfi principium felemelkedésével járt együtt, mind a művészetben vagy a tudományban. A férfiközpontú keresztény vallás haldoklik, és megjelentek a különféle nőies szekták. Így nevezhetjük e modernitásnak a mai kort. Beilleszthetjük e azt a keresztény üdvtörténet haladásra épülő paradigmájába.

Véleményem szerint nem. A mai kor nem modernitás, hanem visszaesés a régi pogány világnézet világba amellett, hogy a modernitás alapintézményei még úgy ahogy életben vannak. A metafizikai tradíció mint mondtam összemossa ezt a két modernitást mégpedig úgy, hogy mind a kettőt a női principium által uraltnak mondja. Egy katonát aki modern fegyvereket használ modern fegyverek használata nyomán éppúgy nőiesnek tekint, mint egy háziasszonyt aki a televízióban szappanoperákat néz.

Ez mondjuk ki: egyfajta burkolt technikaellenességet jelent azonban megkérdezném, hogy mennyire tekinthető nőiesnek a régi, és mennyire a mai technika. Brandenstein Béla: Technika és erkölcs című cikkében a régi technikáról megjegyzi, hogy manapság a technikát sokan kárhoztatják, hiszen az iparban a gépek megjelenése kiiktatta az ember alkotó tevékenységét a munkafolyamatból, amely a régi kézműves korokban még megvolt, hiszen a modern iparban lényegében a gép dolgozik az ember helyett, és a gépsor puszta alkatrészévé tette az embert, örömtelenné téve ezzel a munkát. A technikai fejlődés pártolói pedig azt hangoztatják, hogy a technika egyre kényelmesebbé teszi az életünket, és az anyagi javak bőségével halmoz el minket. Mindkét nézet azt tükrözi, hogy az ember még szellemileg nem nőtt fel ahhoz, hogy a technikát a maga teljességében tudja hasznosítani.


Azok, akik csak a munkafolyamat elembertelenítőjét látják a technikában nem tudják, akik meg csak a kényelmes élet elhozóját látják a technikában nem akarják meglátni a technikában azt a szellemi erőt, amely az eljövendő új kultúrkorszakok kultúrateremtő eszközévé tehetné a technikát. Ehhez az kellene, hogy az ember szellemileg felnőjjön az általa létrehozott technikához. Mivel a technika és erkölcs viszonylatában meg kell jegyezni, hogy a technika a modern munkafolyamatokban az utilitaristák nézeteivel ellentétben, akik csak a kényelemteremtés eszközét látják benne, rendkívüli fegyelmező erővel bír. A modern gépek kezelése és felügyelete, erősen igénybe veszi az ember figyelmét, és testi erejét, az új gépek, katonai eszközök, ami jól mutatja a technika fegyelmező erejét.


Ez pedig arra utal, hogy a technikában meg van az a lehetőség, hogy a modern gazdag léhűtők kényelemnövelő eszköze, vagy a modern elzüllött proletariátus munkájának elembertelenítő eszköze helyett a jövendő kultúrkorszakok fegyelmezett és öntudatos kultúra és értékteremtő, továbbá kultúra és értékteremtésében a végtelen felé törekvő emberének eszköze legyen. Brandenstein Béla cikke a régi technikáról jól fémjelzi, hogy a régi technika mennyire férfias és fegyelmező erejű volt ez pedig a mai technikáról, mint a televízió, a számítástechnika nem mondható el. Az információ technika nem fegyelmező erejű és nem férfias.

Egy fiatalember ma azt kérdezte tőlem, hogy miért tartom fontosnak a fegyelmezőerejű régi nagyipari struktúrákat, és miért nem tekintem a modernitás részének a számítógépeket, hát ezért. A metafizikai tradíció képviselői pedig mind a kettőt nőiesnek mondják és elutasítják, ezzel pedig végeredményben nem mást szolgálnak, mint a posztmodernitást, ami a haladás megtörésére szolgál, és ők ezt úgy állítják be, hogy ezzel lényegében a férfi principium felemelkedését szolgálják. De vajon felemelkedhet e a férfi principium a keresztény haladás nélkül? Lehet e valami férfias a kereszténység nélkül. A metafizikai tradíció legfőbb ellenségének a kommunizmust tartja ahol a kommunizmus osztályharcos gondolatait éppúgy elutasítják mint a kommunista országok indusztriális, ipari hagyományait. Ez is galád összemosása a dolgoknak.

Mert a ami negatív volt a kommunizmusban az egyedül annak osztályharcos ideológiája volt, amely a munkájukból élő tőkésosztályt semmisítette meg, de az indusztrializmusa az példaértékű volt, és a mai Európa sokat tanulhatna a ma ujjá éledő orosz indusztrializmusból, amit ma éleszt újjá a Fidesz kormány Magyarországon is. Ha azt kérdezik tőlem kommunista vagyok e mert támogatom az osztályharcot azt mondom nem, ha azt kérdezik tőlem, hogy kommunista vagyok e, mert támogatom az indusztrializmust büszkén mondom, hogy igen. Ez a legfőbb csúsztatás a metafizikai tradíció részéről, hogy összemossa a két -féle modernitást, és ezzel erősen megtéveszti az embereket. Ezért írtam le ma azt, hogy a metafizikai tradíció gnosztikus összeesküvés amely szét akarja verni a keresztény haladást.

Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a mai új modernitás, ami az információ technikával hozható kapcsolatba, és a metafizikai tradícióval is, hiszen mind a kettő a régi, valódi modernitás megsemmisítésére törekszik nem végezhető ki, hiszen az informatika, mint tudományág sem fejleszthető vissza, továbbá a metafizikai tradíció hívei sem győzhetők meg igazuk ellenkezőjéről én nem az informatikai tudomány és a metafizikai tradíció megsemmisítésére törekszem, hanem azok összeegyeztetésére, éppen ezért sok a metafizikai tradíció filozófiai rendszerét művelő cikket is írok amit már meg is osztottak máshol. Amellett, hogy ezt a nézetemet fenntartom, hogy a metafizikai tradíció egy gnosztikus összeesküvés, ha ezzel megsértek valakiket azt sajnálom, de én ezt gondolom. Köszönöm.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése